Flera fördelar med att verka på bruksort

Celsa Steel för vidare industritraditionerna i Åminnefors.
15.6.2017 - 10.00

När tidningen ökade tempot

På 1950- och 1960-talet stärktes den mediala bevakningen i Västnyland. VN växte som nav i samhället.
18.5.2017 - 10.00

Tunahemmet firar dubbelt jubileum

Ålderdomshemmet i Snappertuna tar gärna emot byns barn för samvaro med de allra äldsta.
11.4.2017 - 15.30

Slit var kvinnans lott för hundra år sedan

Utan fulla rättigheter, underställd mannens välvilja, starkt normstyrd. Den fattiga finländska kvinnan för hundra år sedan hade en ställning som på många sätt kan jämföras med kvinnorna i talibanernas välde.
8.3.2017 - 07.00

Nätbygge i snart ett sekel

Karis Telefon som närmar sig 100 år får fler och fler abonnemang men vill behålla sin lokala prägel.
28.2.2017 - 15.44

Forstis skapade gemenskap

I snart ett sekel har forstutbildning getts i Ekenäs. Tidigare krävdes lång praktik inom branschen av den som ville börja i skolan.
8.2.2017 - 13.00

När kriget nådde hemknuten

Kanonerna dundrade då de röda styrkorna försökte kväsa motståndet i Sigurds. Siri Edlund låg sjuk hemma och hörde mullret uppe i kyrkbyn.
11.1.2017 - 08.00

"Viktig fråga för väldigt många"

Västnyland enades i kampen för BB i Ekenäs. Demonstrationerna samlade flera tusen deltagare.
6.12.2016 - 11.00