Planförslaget förbiser västra Nyland

En vindkraftspark i skärgården förstör miljön och hotar djurlivet, anser motståndare. Och kommunerna oroar sig för regionens status i landskapsplanen.
12.5.2018 - 09.00

Plan siktar på vindkraft år 2050

10.4.2018 - 06.58

Inget vindkraftverk i Långstrand

10.10.2016 - 12.42

I dag: Berner

23.2.2016 - 10.31