Våra kustvatten mår dåligt trots forskning – Havsmanualen letar reda på var problemen ligger

Snart börjar huvudsäsongen för projektet Havsmanualen 2. Målet är att få Östersjön att må bättre och ta reda på om övergödda kustvatten skyndar på klimatförändringen.
22.3.2019 - 10.00 Premium

Nu är det officiellt: 150 000 om året satsas på Sjundeå å

Nu har projektet för att förbättra vattenkvaliteten i Sjundeå å fått sitt officiella sigill. Samarbetsavtalet skrevs under i fredags.
20.1.2019 - 11.00

Nu börjar arbetet längs Sjundeå å: tre sjöar i kritiskt tillstånd åtgärdas först

Alla kommuner på Sjundeå ås avrinningsområde har förbundit sig till ett sexårigt projekt för att förbättra vattenkvaliteten. Tre sjöar i kritiskt tillstånd är högst på prioritetslistan.
30.12.2018 - 10.00 Premium

Sjundeå betalar 60 000 om året för att öringen ska få bättre livsmiljö

Sjundeå kommun deltar i förbättringen av Sjundeå å med 60 000 euro om året fram till år 2024.
12.12.2018 - 08.00

Talko längs ån har redan ynglat av sig – se video!

Föreningen Pro Ingås projekt att iståndsätta Ingarskilaån för att öringen ska återvända har redan nått resultat. Både lekande öringar och ettåriga yngel har observerats.
6.11.2018 - 08.00

Odlare bjuds in till vattenvård

Projekt Raseborgs å som syftar till att förbättra åns och havsområdets ekologiska status har startat. Vid rodret finns Minttu Peuraniemi som har jobbat som projektchef sedan september.
3.11.2018 - 14.00

Vattnens tillstånd följs upp

Raseborg reserverar 10 000 euro för bland annat ett uppföljningsprogram för vattendragens tillstånd.
21.8.2018 - 14.00

Nu samlas resurserna längs Sjundeå å

5.5.2018 - 10.36

Nya krafter i Krogars

27.6.2017 - 16.10