Kyrkslätt klarar inte att öka vattenmängden i Kantvik - Sjundeå kommer till undsättning

Sjundeå ska leverera vatten till bostadshus och sockerfabriken i Kantvik. Samarbetet med Kyrkslätt blir kostsamt men förbättrar vattenkvaliteten.
19.1.2019 - 08.00 Premium

Vattennätet kräver många investeringar nästa år

Sjundeå vattenförsörjningsverk behöver höja sin krisberedskap. Det är en av de mindre av de föreslagna investeringarna för verket nästa år.
15.9.2018 - 14.00

Vattenläckan i Ingå reparerad

Felet i vattendistributionen i Ingå är reparerat. Vattnet kan smaka annorlunda då det kopplas på igen.
7.9.2018 - 11.29

Hela Ingå är utan vatten

Huvudvattenlinjen i Ingå har sprungit läck. Hela kommunen är utan vatten.
7.9.2018 - 10.00

Sjundeås vattennät tål tillväxt

Det är inte vattenmängden som är problemet i Sjundeås vattennät. Kapacitet finns, och mängden går att justera efter behov.
29.5.2018 - 19.00

Degerby planerar för vatten och avlopp

Ett nytt vatten- och avloppsprojekt förbereds i Degerby. Avloppsfrågan i området måste lösas innan kommunen kan planlägga mera mark där.
7.4.2018 - 13.00

Vårdhem går före vattentryck


25.1.2018 - 08.00

Två avlopp läckte i Kyrkslätt

Två mindre avloppsläckage inträffade i Kyrkslätt under onsdagen.
10.1.2018 - 14.21

Nya vattenmätare gör fakturering rättvisare

Vattenförsörjningsverket i Sjundeå satsar på fjärrläsbara vattenmätare. Syftet är att förenkla faktureringen.
12.12.2017 - 10.00

Vattenläckage i Ingå centrum

Vattnet är avstängt på ett stort område i Ingå på grund av ett läckage på Strandvägen.
6.10.2017 - 13.38

Dyrare än väntat att planera vattennät

Sjundeås vattentjänstverk behöver 40 000 euro extra för planeringen av en utvidgning av det kommunala vattennätet i Pickala.
29.8.2017 - 10.30

Karis- och Svartåbor behöver inte koka vattnet

I fredags meddelade Raseborgs Vatten att dricksvattnet i östra Karis och i Svartå skulle kokas på grund av bakterier. Nu upphäver de uppmaningen.
21.8.2017 - 10.39

Invånarna i östra Karis och Svartå bruk uppmanas koka sitt vatten

Vattnet från Mjölbolsta vattentag fyller inte kvalitetsrekommendationerna. Vid rutinprovtagning har framkommit, att det i utgående vatten från Mjölbolsta vattentag i Karis fanns 1 200 cfu/ml heterotrofa bakterier. Mängden avviker från den normala nivån och utgör därmed en avvikelse från kvalitetsrekommendationerna.
18.8.2017 - 14.38

Miljoninvestering för vatten hänger över Pickala

7.10.2016 - 08.00

Vattentornet i Ingå putsas upp

3.10.2016 - 14.10

Vattenförsörjning förbättras

26.9.2016 - 16.03