vatten
»

Sätt betyg på din närmiljö

5.10.2018 - 12.00

I dag: Vem ska äga ditt vatten?

Din dusch blir en affärsmöjlighet.
5.10.2018 - 06.10

Felplacerad pumpstation kan stoppa vatten till Marsudden

20.6.2018 - 08.00

Vattentornet i Kyrkslätt rivs

Vattentornet i Kyrkslätts centrum har i bärkraftsundersökningar visat sig vara i så dåligt skick att det ska rivas. I stället bygger man ett nytt.
17.6.2018 - 12.00

Tryggt att vara i vattnet

Sydspetsens miljöhälsa återtog på lördagen sin avrådan från bad på stranden Plagen – Bellevue i Hangö. Samtliga prov resultat från är nu färdiga och badvattenkvaliteten befanns god.
26.5.2018 - 16.05

Fullmäktige fastställde dagvattenavgift

Hangö har gjort upp en konkret plan för hur staden i framtiden skall ta hand om sitt dagvatten. Fullmäktige har godkänt principerna för dagvattenavgifterna.
25.11.2017 - 11.00

Kan Ekenäs Energi och Raseborgs Vatten dra nytta av varandra?

På initiativ av stadsdirektör Ragnar Lundqvist kommer staden att göra en utredning om möjlighet till utökat samarbete eller en möjlig fusionering av affärsverket Raseborgs Vatten med aktiebolaget Ekenäs Energi Ab.
2.10.2017 - 12.11

Manualen för havsområdets natur är här

Raseborgs miljöbyrå har i samarbete med Yrkeshögskolan Novia slutfört och presenterat projektet Havsmanualen. Manualen ger noggrannare information om kommunens havsmiljö och verktyg för att bevara den.
20.7.2017 - 11.00

Dyrare vatten i fritidsbostäder

Tekniska nämnden i Sjundeå beslöt i tisdags att höja grundavgifterna i vattenverkets taxor för fritidsbostäder.
27.10.2016 - 15.44

Gennarbybor satsar på rent vatten

2.6.2016 - 10.45

Västra Nylands vatten och miljö flyttar – ett stenkast

24.3.2016 - 10.42