vård
»

Permitterad flygpersonal blir vårdare – Axxell utbildar

6.4.2020 - 16.00

Insändare: Vansinne att minska servicen på sjukhuset nu

Det vore nu klokast att invänta regeringens och riksdagens beslut om social- och hälsovårdsreformen innan några beslut om Raseborg sjukhus fattas.
3.4.2020 - 05.55

Vården planerar för katastrofscenarier: "Prioriteringar sker alltjämt"

28.3.2020 - 18.00

Insändare: HNS agerar beräknande och hånfullt

HNS har inte kunnat påvisa att verksamheten vid Raseborgs sjukhus är av sämre kvalitet än vid andra sjukhus.
27.3.2020 - 06.20

Kommunerna tampas med coronakrisen – Paatero har få konkreta löften

23.3.2020 - 13.00

Insändare: Samjouren vid sjukhuset bör bevaras

Det är svårt att se vilka betydande besparingar en indragning av sjukhusets samjour skulle föra med sig för HNS.
20.3.2020 - 06.07

Insändare: Skadliga följder för Västnyland

Ett negativt beslut i fråga om samjouren skulle betyda förlust av tiotals arbetstillfällen och minskade skattemedel och skulle leda till en ond cirkel.
13.3.2020 - 05.58

Insändare: Vänd inställningen bland personalen

Den åldrande befolkningen behöver också ett sjukhus på nära håll, för transporter långt härifrån kan vara ödesdigra.
10.3.2020 - 05.30

Insändare: Mycket talar mot en nedläggning

Vem vill bo i en kommun eller region som inte har ett sjukhus med jourmottagning att tillgå?
9.3.2020 - 21.15

I dag: Vård i framtiden, vård i Raseborg

Vi behöver även framöver människor som tar hand om andra människor.
7.3.2020 - 09.00 Premium

På hälsocentralen i Ingå vill läkaren lära känna dig

19.11.2019 - 08.00 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Vården i hetluften

Både nationellt och lokalt är många viktiga frågor inom vården aktuella. En stor utmaning blir att hitta tillräckligt många nya vårdare.
17.10.2019 - 19.28 Premium

Insändare: Hemkommunen har alltid det juridiska ansvaret

Flera sjukhus inbjuder även patienter genom till exempel nätet att få komma till sitt sjukhus för operation, det gör bland annat Tammerfors universitetssjukhus.
1.10.2019 - 06.20

Insändare: Vem har det juridiska ansvaret för vården?

Information behövs eftersom det tycks råda stor okunnighet om patienträttigheter.
13.9.2019 - 05.45

Hilkka Olkinuora

I dag: Den dystra sanningen

Det är kallt, hon fryser och darrar. Hon har försökt drunkna, men ångrat i sista stund och blivit stående.
3.9.2019 - 06.10 Premium

Insändare: Många läkare utgår från att patienterna knappt vet något själv

I Finland och i varje EU-stat får patienten välja vilket sjukhus som helst var som helst i landet där den behövliga vården kan ges.
23.8.2019 - 05.45

Insändare: Ska det fungera så här?

Det har nu gått över fyra månader sedan läkaren på Ekenäs hälsostation lovade ringa och berätta om provresultaten och röntgenbilderna från min undersökning.
23.8.2019 - 05.30

Marina Holmberg

Ledare: Nystart för vården

Nyland är sett till befolkningen det största landskapet. Där behövs särlösningar då regeringen återupptar arbetet med vårdreformen. Svenskan får inte glömmas bort.
19.8.2019 - 19.23 Premium

Raseborgspolitiker: "Det finns en enhällig politisk styrka att stödja sjukhuset"

12.7.2019 - 07.00 Premium