vård
»
Marina Holmberg

Ledare: Svenska sjukhus körs ned

Raseborgs sjukhus ser ut att bli av med ytterligare 100 operationer. Nu behövs krafttag för att stoppa nedmonteringen av sjukhuset i Ekenäs.
5.11.2018 - 19.30

I dag: Vi behöver vårt sjukhus

Visionen för Raseborgs sjukhus bör vara att det är ett närsjukhus som kan betjäna oss västnylänningar på ett så heltäckande och bra sätt som möjligt.
2.11.2018 - 06.10

Marina Holmberg

Ledare: Ett unikt sjukhus

Nya barnsjukhuset är ett modernt sjukhus, där barnens och föräldrarnas önskemål tagits väl i beaktande.
17.9.2018 - 19.30

Raseborg får grupp som sköter eftervård

För äldre personer kan tiden hemma efter en lång period på en vårdinrättning vara svår och en källa till stor oro.
30.8.2018 - 17.00

Insändare: Raseborgs sjukhus behöver uppdatera vårddirektiven

Raseborgs sjukhus har en mycket bra sjukhusdirektör och chefläkare, men de borde ta en noggrannare titt på akutens ledning.
21.6.2018 - 05.55

Insändare: Ingen tar ansvar i vårdkedjan från ambulans till sjukhus

Det som bekymrar och förargar mig är ansiktslösheten både hos ambulanspersonalen och i vårdkedjan från hemvård till sjukhus – ingen tar ansvar.
12.6.2018 - 05.56

Lundqvist vill vänta på undertecknat brev

Ett anonymt brev ska inte föranleda åtgärder, anser stadsdirektör Ragnar Lundqvist i fråga om påtalade brister i vård i hemmet i Ekenäs.
8.6.2018 - 16.33

Insändare: Vård på svenska – ja tack!

Vi uppmanar alla våra medlemmar i Helsingfors och Nyland och också alla andra, som vill måna om god vård på svenska, att svara på enkäten.
10.5.2018 - 05.55

Insändare: Raseborg är drabbad av en hälsovårdsnämnd av skralaste nivå

Fullmäktige låter läget pågå till invånarnas skada.
4.5.2018 - 05.55

Kajander eller Öberg efterträder Pajunen

Elisabeth Kajander och Benita Öberg, som innehar motsvarande tjänster i Hangö respektive Sjundeå, ligger bra till för att efterträda Jeanette Pajunen som social- och hälsovårdsdirektör i Raseborg.
6.4.2018 - 15.23

Raseborgare tyckte till om vården – läkarbristen märks

Raseborgs hälsovårdscentral gjorde vid årsskiftet 2017-2018 en invånarenkät om verksamheten på hälsostationerna. Enligt enkätsvaren är Raseborgsbor i det stora hela nöjda med den service de får.
6.4.2018 - 15.09

Marina Holmberg

Ledare: Barnskydd i kris behöver mer personal

Socialarbetarna känner sig otillräckliga, familjernas problem blir mer mångfasetterade. Det behövs mer resurser nu.
27.2.2018 - 14.08

Marina Holmberg

Ledare: Virrigt i vården

Blir det ett finlandssvenskt konsortium som ger svenskspråkig vård i framtiden? Det blir ett styvt jobb för landskapen att informera gemene man om valfriheten.
23.2.2018 - 13.00

Tove Wide ny chefsläkare

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade i torsdags att anställa Tove Wide som ny chefsläkare.
16.2.2018 - 12.56

Insändare: Det behövs alternativ också i Svenskfinland

Vi oroar oss för att det finlandssvenska vårdkonsortium som nu varit på tapeten innebär att man bygger upp ett nytt monopol.
16.2.2018 - 05.55

Gemensamt vårdhus en föregångare

Verksamheten i det nya psykiatriska klustret invid Raseborgs sjukhus tar fasta på många teman som är centrala för den moderna psykvården.
13.2.2018 - 14.00

Insändare: Kommer Raseborg att åtgärda vårdbristerna?

I sista hand är det stadsfullmäktige som ansvarar för hur staden sköts och ansvarar för att till behörig nämnd utse medlemmar med förmåga, ansvar och behövlig etisk nivå.
17.11.2017 - 05.55

Insändare: Människorna snabbare till vård med hjälp av valfriheten

Valfriheten gör det möjligt för människorna att själv bestämma vilken producents tjänst de vill utnyttja.
14.11.2017 - 05.50

Marina Holmberg

Ledare: Rätt vård vid rätt tidpunkt

Digitala vårdtjänster vinner terräng. Men fortfarande behövs fysisk närvaro, det visar tragiska fall i Hangö och Raseborg.
13.11.2017 - 17.45