vägar
»

Sjundeås vägar är så slitna att de är farliga – kommunen står maktlös när staten fördelar vägpengar

Sjundeåpolitiker har tröttnat på sina dåliga vägar. De efterlyser en diskussion om hur de statliga vägpengarna ska fördelas i Nyland.
9.4.2019 - 08.00 Premium

Nästa vecka övergår vi till sommarhastigheter

På motorvägarna får man snart köra 120 kilometer i timmen och på huvudvägarna är det 100 kilometer i timmen som gäller.
4.4.2019 - 15.14

Kyrkslätt förhåller sig fortfarande negativt till vägavgifter

Kyrkslätt motsätter sig trängsel- och vägavgifter som planerats i Helsingforsregionen. Styrelsen för Helsingforsregionens trafik har beslutat fortsätta planerna för prissättning av vägar på 14 kommuners område i Helsingforsregionen.
3.4.2019 - 09.00

"Nu har det skett en dödsolycka där också"

Ulf Österman på Östermans alltrans konstaterar att vägavsnittet där dödsolyckan skedde för en vecka sedan är farligt. Han säger att det finns flera exempel på nära ögat-situationer på samma plats.
22.3.2019 - 08.00 Premium

Riksväg 25 har en vägplan

Det finns redan en vägplan för hur riksväg 25, och platsen där dödsolyckan skedde för en vecka sedan skulle kunna bli säkrare. Däremot finns det än så länge inte anslag för att förverkliga planen.
22.3.2019 - 08.00 Premium

Vägarna orsakar bekymmer på bred front

27.2.2019 - 08.01 Premium

Husen skakar sönder av lastbilstrafiken – kommunen kan inget göra

Husen på Billskogsvägen i Sjundeå har fått sprickor i taket av skakningar från tung trafik. Kommunen anser att vibrationerna inte orsakar skada.
1.2.2019 - 08.00 Premium

Väg stängdes i Veikkola

En bro i norra Kyrkslätt är i sämre skick än väntat. Därför stängs vägen av.
21.12.2018 - 19.00 Premium

Västnyländska vägar blir utan pengar

Inga vägförbättringsprojekt är inplanerade väster om Sjundeå under de kommande fyra åren. NTM-centralen hänvisar till resursbrist.
24.8.2018 - 14.00

Riksväg 25 med på lista för skötselprioritet i stomnätet – inga stamvägar med

Riksväg 25 mellan Hangö och Mäntsälä kommer på plats 16 då det gäller prioritet för skötsel av landsvägar i det riksomfattande stomnätet. Då det gäller järnväg är kustbanan mellan Helsingfors och Åbo av högsta prioritet.
22.8.2018 - 08.36

Broreparationer stänger två vägar

Två vägar i Kyrkslätt är stängda på grund av reparationsarbeten på två broar.
24.7.2018 - 12.00

Vattnet stiger över helgen

Vattennivån förväntas stiga ytterligare under veckoslutet. Även om översvämningar förekommer är vattnet inte anmärkningsvärt högt.
12.10.2017 - 16.00

Översvämning stängde väg i Kyrkslätt

Åtminstone en landsväg har stängts i Kyrkslätt på grund av översvämning. Vattennivån stiger på många håll och läget kan fortgå hela veckan.
11.10.2017 - 15.59

Marina Holmberg

Ledare: Smidigt hela vägen

Hangö hamn har logistiken i skick. Nu är det hög tid att staten ser helhetsbilden och beviljar pengar för att vägen till hamnen förbättras.
24.8.2017 - 17.56

Parkstigen behöver ny belysning

Gång- och cykelvägen Parkstigen i centrala Sjundeå ska förbättras. Den har tryckts ner under åren och belysningen är bristfällig.
6.5.2017 - 12.00

Skicket på vägarna varierar

De västnyländska vägarna har till viss mån påverkats av vintern och det finns beläggningsskador. Men på vissa håll finns det även större problem.
19.4.2017 - 12.50

Ingå satsar på asfalt


13.1.2017 - 19.00

Insändare: Våga satsa på centrala trafiklösningar

Förr eller senare måste man ta skeden i vacker hand och återuppta en parallell väg över Kråkholmen med egen bro över farleden, och leda den vidare under riksvägen till Österbyvägen.
22.10.2016 - 06.00

Tvist om Degerövägen avklarad

27.8.2016 - 11.00