vägar
»

Parkstigen behöver ny belysning

Gång- och cykelvägen Parkstigen i centrala Sjundeå ska förbättras. Den har tryckts ner under åren och belysningen är bristfällig.
6.5.2017 - 12.00

Skicket på vägarna varierar

De västnyländska vägarna har till viss mån påverkats av vintern och det finns beläggningsskador. Men på vissa håll finns det även större problem.
19.4.2017 - 12.50

Ingå satsar på asfalt


13.1.2017 - 19.00

Insändare: Våga satsa på centrala trafiklösningar

Förr eller senare måste man ta skeden i vacker hand och återuppta en parallell väg över Kråkholmen med egen bro över farleden, och leda den vidare under riksvägen till Österbyvägen.
22.10.2016 - 06.00

Tvist om Degerövägen avklarad

27.8.2016 - 11.00

Bättre anslutning viktig vid Metallduksgatan

24.8.2016 - 16.40

Insändare: Dålig väg i Västnyland

24.8.2016 - 06.00

Insändare: Vi behöver demokratiska rättigheter mot tjänstemännens godtycklighet

3.8.2016 - 06.00

Järnvägsbro ger tryggare väg

27.7.2016 - 15.16

Sensorer matar trafikljusen med information

21.7.2016 - 17.31

"Användarna borde få vad de vill ha"

21.7.2016 - 16.00

Invånare vill åtgärda farlig väg

21.6.2016 - 07.00

Kustbanan får underhållspengar

9.6.2016 - 14.52

Flera förseelser i den tunga trafiken

23.2.2016 - 13.25

VN frågar

18.2.2016 - 03.00

Vägarna i Raseborg är gropiga

18.2.2016 - 03.00