I dag: Olympiatoppen

I Finland finns 60 000 unga personer, mest unga män, som inte funnit sin plats här i livet. De är utanför utbildning och arbete.
30.11.2018 - 06.10

Insändare: Korrigera bristerna i yrkesutbildningen

Alla yrkesstuderande får inte de nödvändiga kunskaper som de behöver för att klara sig i det kommande arbetslivet.
30.11.2018 - 05.48

Insändare: En fungerande arbetsmarknad kräver flexibla utbildningsmöjligheter

Efter avlagd examen måste man flexibelt kunna återkomma för att skaffa sig den kunskap man behöver.
20.11.2018 - 05.56

Förhandlingarna vid Mikaelskolan slutfördes

Samarbetsförhandlingarna vid Mikaelskolan i Ekenäs har slutförts. En befattning dras in och arbetsuppgifterna omfördelas. En befattning som ekonom på deltid finns i planerna.
16.11.2018 - 09.00

Axxell uppdaterar utbud och ansökningssystem

6.11.2018 - 16.00

Insändare: Skräddarsydda lösningar stöder de unga bäst

Att rikta pengar till befintliga alternativ och till individuella, skräddarsydda lösningar stöder individen mera än en mekanisk förlängd läroplikt.
30.10.2018 - 05.56

Tätare samarbete mellan de finlandssvenska yrkeshögskolorna

Nu är det möjligt för studerande vid Novia och Arcada att välja kurser ur den andra högskolans kursutbud.
3.10.2018 - 10.43

Snappertuna smartare med samarbete

29.9.2018 - 09.57

Fokus på nytänk och kommunikation

1.9.2018 - 08.57

Vill lyfta profilen

26.8.2018 - 11.00

Marina Holmberg

Ledare: Tryggt till skolan alla dagar

Skolskjutsar är ett enormt pussel för kommunerna. Målet ska ändå vara en trygg och smidig lösning för alla.
24.8.2018 - 07.00

Ingen skolskjuts trots lång skolväg

Den här hösten verkar problem med skolskjutsar vara det som är normen – inte att de fungerar som de ska. Familjen Karlsson i Öby brottas om rätten att över huvud taget få skolskjuts för familjens barn.
24.8.2018 - 07.00

Krävande lärande läsårets tonvikt

19.8.2018 - 11.00

Värmen stiger i språkkittlarna

Tillströmningen till Lärkkulla i Karis visar att det finns en stor efterfrågan på språkutbildning. Språket är en av de viktigaste nycklarna till lyckad integration.
19.7.2018 - 20.00

Lärkkulla översvämmas av studerande

Utbildnings- och kulturcentret Lärkkulla i Karis har ett positivt problem: skolan blir till hösten överfull med studerande.
17.7.2018 - 08.00

Blir studier på kort tid lönsamt?

En andra del av aktiveringsmodellen är under beredning i riksdagen. Om modellen träder i kraft kan det betyda att korttidsstuderande får arbetslöshetsförmån.
17.7.2018 - 08.00

Lediga studieplatser i Raseborg

3.7.2018 - 16.00

Skilda rektorer till Karis och Ekenäs

26.6.2018 - 14.00

Ekenäs gymnasiums rektor fortsätter inte på hösten

Mikael Eriksson som är rektor för Ekenäs gymnasium och Karis-Billnäs gymnasium börjar som tillförordnad rektor för Kyrkslätts gymnasium kommande höst.
11.6.2018 - 12.50