Vårdjätte tar över Sjundeås hälsovård

Hälsovårdscentralen i Sjundeå tas i mars över av Attendo terveyspalvelut efter en upphandlingsrunda.
22.12.2017 - 12.43

Päivärinnemoduler upphandlas på nytt

Det redan fattade beslutet om anskaffning av nya moduler för Päivärinteen koulus elever förkastades av Sjundeå kommunfullmäktige men förfarandet kritiserades.
11.12.2017 - 20.20

Ny entreprenad för skolmoduler

Sjundeå måste konkurrensutsätta anskaffningen av moduler för Päivärinteen koulus elever på nytt. Orsaken är ett fel i anbudsbegäran.
28.11.2017 - 12.15

Högfors backade ur samarbete kring transporter

Ingå kommun ville tillsammans med Högfors köpa en tjänst som transportkoordinator av Lojo för att nå synergier vid planering av kommunala transporter. Högfors sa nej.
28.3.2017 - 14.13

Del av upphandling måste göras om

Tekniska nämnden i Raseborg beslöt i tisdags att göra en upphandlingsrättelse.
22.2.2017 - 19.55

Sjundeå ger kanske städning och mat på entreprenad

Sjundeå kunde spara in 200 000 euro om kommunen konkurrensutsätter sina städtjänster och matservicen.
22.2.2017 - 15.31

Esperi Care sköter Nova


27.1.2017 - 11.05

Hangö följer upp vårdavtal

26.1.2017 - 12.00

Aurorahemmet omorganiserar verksamheten

17.1.2017 - 14.50

Attendo sköter läkartjänster inom äldrevården i Hangö

9.9.2016 - 15.55

Nu ska cirka 3 600 personer få vård hos Mehiläinen i Raseborg

1.4.2016 - 15.20