Mira Strandberg

Pengar till unga är pengar för framtiden

I dagarna har unga i hela landet fått veta om de har fått en studieplats eller inte. De som går vidare till fortsatta studier är att gratulera. En studieplats ger åtminstone en möjlighet till delaktighet i samhället och i slutändan förstås jobb.
28.6.2018 - 20.00

Ledare: Jobb och öppenhet lockar unga tillbaka

Ungdomarna blickar långt ut över landets gränser då de planerar sin framtid. Det är en förlust ifall de inte återvänder efter sina studier.
9.5.2018 - 19.00

Unga vill förena sina krafter

Ett nytt nätverk vill förena unga kommunala beslutsfattare i Västnyland för att dryfta gemensamma frågor. Första träffen blir i maj.
10.4.2018 - 09.00

Unga i Tenala vill ha mer tid tillsammans

Den här vintern har ungdomar i Tenala under åtta måndagskvällar umgåtts i församlingens lokal Downstairs under ledning av fyra vuxenstuderande. Lyckat, tycker alla inblandade.
11.3.2018 - 09.00

Dessa unga vill jobba i sommar

Just nu är det hett på arbetsmarknaden. Sommarjobbare och säsongsarbetare rekryteras och skolorna ledigförklarar höstens tjänster.
10.3.2018 - 08.00

Tidigt bruk port till missbruk

Grunden till missbruk läggs ofta i ung ålder, därför är insatser bland unga oerhört viktiga. Men också bland föräldrar och vårdnadshavare behövs det – dels för att skapa stödjande nätverk, dels för att de ska få verktyg att hjälpa ungdomarna.
13.2.2018 - 14.00

Se videon som Pojounga har gjort!

I fredags lanserades en musikvideo om hur det är att vara ung i Pojo – vad som är bra och dåligt. De unga fick sedan diskutera och ställa frågor till några av stadens politiker.
9.10.2017 - 11.41

Ungdomsforum saknar medlemmar

Inga representanter från Källhagens skola dök upp till mötet som skulle välja ungdomsforum i Ingå.
15.9.2017 - 08.00

Mopedkörande skapar debatt

18.7.2017 - 08.00

Staden erbjuder krishjälp

På grund av tisdagens tragedi i Ekenäs har Raseborgs stad beslutat att ordna extra krishjälp för personer som vill få stöd.
21.6.2017 - 16.00

Marina Holmberg

Ledare: En värdefull erfarenhet

Sommarjobbare har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra arbetstagare.
12.6.2017 - 17.59

Karelia placerar kvinnor i centrum


25.5.2017 - 12.00

Sjundeå startar ungdomsfullmäktige

Ett helt nytt organ ser dagens ljus i Sjundeå i år. Avsikten är att planerna för ett ungdomsfullmäktige godkänns i fullmäktige i juni.
5.5.2017 - 18.00

Projekt ska bryta ungdomsarbetslösheten i väst

Ett nytt projekt ska aktivera arbetslösa ungdomar i hela Västnyland. Första gruppen har startat, i juni inleds arbetet i Raseborg.
2.4.2017 - 15.00

Ingåunga behöver få säga sitt

11.1.2017 - 11.00

Unga vill ha skejthall – fick nej

I Raseborgs stads driftsbudget finns pengar som kunde räcka till hyran för en skejthall. För att kunna förverkliga en sådan krävs ändå mer än så. Det blev fritidsnämndens svar på medborgarinitiativet om en ny skejthall.
30.10.2016 - 16.00

Unga Sjundeåbor ratar sin hemkommun

7.9.2016 - 08.00

Förening förmedlar jobb åt unga

26.6.2016 - 11.00

Kafépussel läggs om i Sjundeå

9.6.2016 - 10.00