Trafikskyddet tipsar inför sommaren: Tänk på det här när du kör långa sträckor

Här är trafikreglerna som orsakar problem

Beläggningsskador på vägarna i södra Finland – tänk på det här när du kör

Det här irriterar oss mest i trafiken

Trafikskyddet: Var tionde använder inte säkerhetsbälte i baksätet

Färre döda i vägtrafiken jämfört med i fjol

Fintraffic: Trafiken återhämtar sig

Polisen: Bara personer under 12 år får cykla på trottoaren

Nationell trafikövervakning på onsdag – fotgängare och cyklister i fokus

Över 1 000 fordon körde förbi när de räknade tung trafik i ett dygn utanför Ekenäs

Hur väl syns du i mörkret? Cyklister utan lyse fram och bak kan bötfällas

Tillfälliga trafiklösningar väckte irritation i Hangö

Äntligen har den förrädiska korsningen stängt

Färre döda i trafiken jämfört med i fjol

Trafikskyddet: Oroväckande många kör för trötta

Elsparkcyklar orsakar olycksrisker och oro

Regeringen ska halvera trafikutsläppen fram till 2030

Sex av tio finländare tycker att en repetition av trafikreglerna är på sin plats

I framtiden ska basketliraren inte behöva slå huvudet i vägmärken

Polisen: Narkotika nästan lika vanlig orsak till fylleri i trafiken som alkohol