Socialtjänster dras in i Raseborg

5.9.2019 - 18.00

Konkreta sparförslag efterlyses

Raseborgs stadsstyrelse ber stadens ledning vidta åtgärder för att förbättra stadens ekonomi. Prognosen efter första halvåret visar att stadens resultat kan bli 9 miljoner sämre än budgeterat.
5.9.2019 - 12.00 Premium

Socialkansli I och II till salu

5.9.2019 - 11.00

Remiss för servicehemstomter

Stadsstyrelsen i Raseborg var i måndags inte redo att godkänna ett utkast till legoavtal för två tomter på Ekåsenområdet. Byggföretaget Mediset Hoivarakentajat vill hyra tomterna och bygga servicehem på platsen.
4.9.2019 - 12.00

Nu krävs åtgärder för att förbättra Raseborgs ekonomi

3.9.2019 - 11.06

Dystra siffror för Raseborg

I kväll då stadsstyrelsen i Raseborg möts har man halvårsrapporteringen från 1 januari till 30 juni på agendan. Siffrorna är dystra, men kris vill stadsdirektören inte kalla det.
2.9.2019 - 14.03

Fastighetsskatt återbördas till Påminne

Stadsstyrelsen i Raseborg möttes i måndags och beslöt i enlighet med beredningens förslag att återbörda den fastighetsskatt som Påminne Ab betalt.
22.8.2019 - 12.00

Delgeneralplan för Horsbäck–Läpp till fullmäktige

21.8.2019 - 13.00

Styrgrupp för sjukhusets verksamhetsmodell tar form

20.8.2019 - 17.00

Stadsstyrelsen: Ishallsbolaget behöver inte lämna in besvär

18.6.2019 - 10.55

Domstol begärde och får utlåtanden om klientflytt

14.5.2019 - 14.32

Stadskamrer kan få hederstiteln ekonomieråd

Stadsstyrelsen i Raseborg ansöker om hederstiteln ekonomieråd för stadskamrer Thomas Karlsson. Det beslöt styrelsen på sitt möte i går kväll.
14.5.2019 - 11.00

Domstol får ta ställning till Hagahemmets flytt

18.4.2019 - 07.00 Premium

"Var och en ska få välja slamtransport själv"

Raseborgs stadsstyrelse är av samma åsikt som miljö- och byggnadsnämnden – varje fastighetsägare ska själv få välja vem man anlitar för transport av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar.
16.4.2019 - 12.00

Anbud på Knipnäs förkastades, planläggning påskyndas

Stadsstyrelsen i Raseborg har i enlighet med stadsdirektör Ragnar Lundqvists förslag förkastat anbuden på aktierna i Fastighets Ab Knipnäs i Ekenäs.
16.4.2019 - 10.37

Feldt-Ranta ersätts av Koivunen i styrelsen

Raseborgs stadsfullmäktige valde i går kväll Kimmo Koivunen som Maarit Feldt-Rantas ersättare i stadsstyrelsen.
12.3.2019 - 10.08

Raseborg omprövar inte, Rentto får köpa Villa Ormnäs

Det blir ingen omprövning av försäljningen av Villa Ormnäs i Ekenäs till Mikael Rentto. Det beslöt stadsstyrelsen i måndags. De som begärde omprövning överväger att föra ärendet till förvaltningsdomstolen.
9.3.2019 - 12.00 Premium

Många vill att flytt från Hagahemmet omprövas

Stadsstyrelsen i Raseborg kommer inte att ompröva beslutet att flytta verksamheten i äldreboendet Hagahemmet från sin nuvarande plats till Gammelboda.
6.3.2019 - 09.00

Representanter till möten och stämmor utsågs

Stadsstyrelsen i Raseborg har utsett en rad representanter till möten och stämmor som hålls i april.
5.3.2019 - 14.33