språk
»

I dag: Språket och kulturen har betydelse

Det kanske mest grundläggande för svenskans fortlevnad i Finland är vår högklassiga utbildning, med behörig och framstående undervisningspersonal, från daghem till högskola.
6.11.2020 - 06.10 Premium

Insändare: Var stolt över ditt språk och våga tala svenska

Vi ska inte vara rädda för att stå upp för vårt modersmål och för Finlands tvåspråkighet och vår plats i den nordiska gemenskapen.
6.11.2020 - 05.55

Insändare: Skolan och daghemmen är viktiga svenska rum

I och med samhällsutvecklingen med ökad tvåspråkighet har den svenskspråkiga skolan en allt viktigare plats som ett svenskt rum för våra elever oavsett deras språkliga bakgrund.
3.11.2020 - 05.45

Katarina von Numers-Ekman

I dag: Krångligt kanslispråk gör livet svårt

Man var helt enkelt tvungen att anlita en jurist som förstod sig på invecklade meningar med främmande ord.
20.10.2020 - 06.10 Premium

Ledare: Varje språk utgör en egen infobank

5.10.2020 - 19.30 Premium

Ledare: Svensk service ska vara en självklarhet

10.9.2020 - 23.14 Premium

Katarina von Numers-Ekman

I dag: Kommunikation eller kasusformer?

Hur kan det komma sig att det finns svenskspråkiga ungdomar som har läst finska i mer än tio år, men knappt kan uttala en mening på finska? Den frågan har debatterats under de senaste veckorna, efter att tankesmedjan Magma publicerade en rapport om unga finlandssvenskars språkkunskaper och attityder till språk
19.2.2020 - 15.00 Premium

Antivaxxare, aspludd, flygskam och tågskryta – Så berikades det svenska språket 2019

27.12.2019 - 09.44

Insändare: Betjäning på svenska?

Med bedrövelse konstaterar jag – vart är vårt svenska modersmål på väg!
13.12.2019 - 05.55

Nu ska alla gator i Lojo få svenska namn

28.10.2019 - 18.00

Niclas Erlin

Ledare: Svenskfinland bara en del av helheten

Den finlandssvenska identiteten kan inte definieras genom ett begränsat antal parametrar. Alla som vill höra till det svenska i Finland måste få göra det.
2.7.2019 - 12.32 Premium

Systrarna Young tävlar i två länder

26.1.2019 - 12.00 Premium

Katarina von Numers-Ekman

I dag: Språk på film

Det är i och för sig förståeligt om en regissör vill arbeta på sitt modersmål och inte utmana sig som Moodysson gör.
20.11.2018 - 06.10

Insändare: Man är tyst och låter dem gå

Det är tyvärr så i vårt land att man medvetet, envist och till varje pris vill utrota alla sjukhus och andra serviceställen som finns på det svenskspråkiga området.
13.11.2018 - 05.48

Insändare: Loppet är kört för svenskan

Ingen kan väl blunda för denna argan list hur oerhört svårt, ja nästan omöjligt, det är att få sin röst hörd då det är frågan om vårt modersmål.
13.11.2018 - 05.44

I dag: På älskat modersmål

Jag funderar på att både Bosnien och Finland är mötesplatser mellan väst och öst.
6.11.2018 - 06.10

Niclas Erlin

Värmen stiger i språkkittlarna

Tillströmningen till Lärkkulla i Karis visar att det finns en stor efterfrågan på språkutbildning. Språket är en av de viktigaste nycklarna till lyckad integration.
19.7.2018 - 20.00

Blomqvist: Regeringen tar inte de språkliga rättigheterna på allvar

20.6.2018 - 08.09

Insändare: Svenskspråkiga barn måste få gå i svenska skolor

Taxell hade rätt för trettio år sedan. Han har rätt än i dag, i synnerhet i fråga om vårt skolsystem.
19.6.2018 - 06.10