språk
»

Antivaxxare, aspludd, flygskam och tågskryta – Så berikades det svenska språket 2019

27.12.2019 - 09.44

Insändare: Betjäning på svenska?

Med bedrövelse konstaterar jag – vart är vårt svenska modersmål på väg!
13.12.2019 - 05.55

Nu ska alla gator i Lojo få svenska namn

28.10.2019 - 18.00

Niclas Erlin

Ledare: Svenskfinland bara en del av helheten

Den finlandssvenska identiteten kan inte definieras genom ett begränsat antal parametrar. Alla som vill höra till det svenska i Finland måste få göra det.
2.7.2019 - 12.32 Premium

Systrarna Young tävlar i två länder

26.1.2019 - 12.00 Premium

Katarina von Numers-Ekman

I dag: Språk på film

Det är i och för sig förståeligt om en regissör vill arbeta på sitt modersmål och inte utmana sig som Moodysson gör.
20.11.2018 - 06.10

Insändare: Man är tyst och låter dem gå

Det är tyvärr så i vårt land att man medvetet, envist och till varje pris vill utrota alla sjukhus och andra serviceställen som finns på det svenskspråkiga området.
13.11.2018 - 05.48

Insändare: Loppet är kört för svenskan

Ingen kan väl blunda för denna argan list hur oerhört svårt, ja nästan omöjligt, det är att få sin röst hörd då det är frågan om vårt modersmål.
13.11.2018 - 05.44

I dag: På älskat modersmål

Jag funderar på att både Bosnien och Finland är mötesplatser mellan väst och öst.
6.11.2018 - 06.10

Niclas Erlin

Värmen stiger i språkkittlarna

Tillströmningen till Lärkkulla i Karis visar att det finns en stor efterfrågan på språkutbildning. Språket är en av de viktigaste nycklarna till lyckad integration.
19.7.2018 - 20.00

Blomqvist: Regeringen tar inte de språkliga rättigheterna på allvar

20.6.2018 - 08.09

Insändare: Svenskspråkiga barn måste få gå i svenska skolor

Taxell hade rätt för trettio år sedan. Han har rätt än i dag, i synnerhet i fråga om vårt skolsystem.
19.6.2018 - 06.10

Insändare: Med växelverkan vinner alla

Tvåspråkigheten lever bäst när båda språken tydligt lever i växelverkan sinsemellan.
8.6.2018 - 05.51

Marina Holmberg

Ledare: Samma på svenska, tack

Trots många domänförluster för svenskan så måste kampen för information på modersmålet fortsätta.
9.4.2018 - 17.57

Niclas Erlin

Ledare: Lyft paradoxen ut ur boxen

Taxells tes kan lätt avfärdas som gammalmodig. Mekanismerna som reducerar svenskan är ändå lika kraftiga nu som för tre decennier sedan, då paradoxen formulerades.
20.3.2018 - 13.29

Charlotta Svenskberg

Språkkolumnen: Med ord påverkar vi

Begagnat – vintage, renoveringsbehov – fallfärdigt, tidsoptimist – försenad, dyr – exklusiv, halvfull – halvtom. Det här är exempel på synonymer där ordparen har olika laddning.
13.2.2018 - 18.32

Niclas Erlin

Kolumn: Mojn, och andra hälsningar


4.2.2018 - 15.00

Niinistö ger sitt stöd till landets tvåspråkighet

29.1.2018 - 07.49

Kolumn: Hjärtana bankar för rätt böjda former


9.1.2018 - 12.00