språk
»
Katarina von Numers-Ekman

I dag: Språk på film

Det är i och för sig förståeligt om en regissör vill arbeta på sitt modersmål och inte utmana sig som Moodysson gör.
20.11.2018 - 06.10

Insändare: Man är tyst och låter dem gå

Det är tyvärr så i vårt land att man medvetet, envist och till varje pris vill utrota alla sjukhus och andra serviceställen som finns på det svenskspråkiga området.
13.11.2018 - 05.48

Insändare: Loppet är kört för svenskan

Ingen kan väl blunda för denna argan list hur oerhört svårt, ja nästan omöjligt, det är att få sin röst hörd då det är frågan om vårt modersmål.
13.11.2018 - 05.44

I dag: På älskat modersmål

Jag funderar på att både Bosnien och Finland är mötesplatser mellan väst och öst.
6.11.2018 - 06.10

Niclas Erlin

Värmen stiger i språkkittlarna

Tillströmningen till Lärkkulla i Karis visar att det finns en stor efterfrågan på språkutbildning. Språket är en av de viktigaste nycklarna till lyckad integration.
19.7.2018 - 20.00

Blomqvist: Regeringen tar inte de språkliga rättigheterna på allvar

Svenska riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) anser att regeringen underpresterar när det gäller att trygga de språkliga rättigheterna i vård- och landskapsreformen.
20.6.2018 - 09.18

Insändare: Svenskspråkiga barn måste få gå i svenska skolor

Taxell hade rätt för trettio år sedan. Han har rätt än i dag, i synnerhet i fråga om vårt skolsystem.
19.6.2018 - 06.10

Insändare: Med växelverkan vinner alla

Tvåspråkigheten lever bäst när båda språken tydligt lever i växelverkan sinsemellan.
8.6.2018 - 05.51

Marina Holmberg

Ledare: Samma på svenska, tack

Trots många domänförluster för svenskan så måste kampen för information på modersmålet fortsätta.
9.4.2018 - 17.57

Niclas Erlin

Ledare: Lyft paradoxen ut ur boxen

Taxells tes kan lätt avfärdas som gammalmodig. Mekanismerna som reducerar svenskan är ändå lika kraftiga nu som för tre decennier sedan, då paradoxen formulerades.
20.3.2018 - 13.30

Charlotta Svenskberg

Språkkolumnen: Med ord påverkar vi

Begagnat – vintage, renoveringsbehov – fallfärdigt, tidsoptimist – försenad, dyr – exklusiv, halvfull – halvtom. Det här är exempel på synonymer där ordparen har olika laddning.
13.2.2018 - 18.32

Niclas Erlin

Kolumn: Mojn, och andra hälsningar


4.2.2018 - 15.00

Niinistö ger sitt stöd till landets tvåspråkighet

Omvalda presidenten Sauli Niinistö anser att svenskan i Finland behövs och att det är något alla bör läsa.
29.1.2018 - 08.33

Kolumn: Hjärtana bankar för rätt böjda former


9.1.2018 - 12.00

Niclas Erlin

Ledare: Regeringen ska följa sin rapport

Berättelsen om hur språklagstiftningen tillämpas i praktiken innehåller många förslag till förbättringar. Nu gäller det att förverkliga dem.
22.12.2017 - 08.00

Finskspråkiga poliser kan inte tillräckligt bra svenska

En doktorsavhandling från Vasa universitet visar att endast en tredjedel av de finskspråkiga poliserna i Finland anser att de uppfyller språklagens kompetenskrav för svenska.
11.12.2017 - 11.55

Språkbruk avslöjar dolda fördomar

23.11.2017 - 12.00

"Det här är en svart dag för hela rättsväsendet"

Riksdagen röstade för regeringens proposition om domstolsreformen. I och med reformen minskar antalet tingsrätter från 27 till 20. Samtidigt minskar sammanträdesplatserna, vilket drabbar speciellt Svenskfinland.
22.11.2017 - 16.39

Kolumn: Som det heter på god finlandssvenska

Det går inte alltid som på Strömsö, inte ens för ett proffs som använt svenska i medierna i flera år. Ibland slinker det ut finska eller engelska uttryck. Inte sällan följt av "som det heter på god finlandssvenska".
19.11.2017 - 11.00