Nyländska kommundirektörer vill förnya hälsovården med mindre distrikt – Västnyland kunde samsas om tjänsterna under ledning av Esbo

Reformen av social- och hälsovårdstjänsterna ska fortsätta på kommunbasis och bygga på frivillighet. Det anser stads- och kommundirektörerna i Nyland i ett gemensamt utlåtande.
26.4.2019 - 16.45 Premium

I dag: Fallet Krista Kiuru


17.7.2018 - 06.00

I dag: Oklart in i det sista

Tidtabellen för reformerna har hela tiden varit för stram och den har påverkat behandlingen av lagförslagen.
15.6.2018 - 06.10

Insändare: Vårdreformen är ypperligt utarbetad

Mikaela Nylander har anslutit sig till de destruktiva samhällskrafterna som med alla tillbudsstående medel vill fälla reformen i riksdagen.
22.5.2018 - 05.56

I dag: Alla vill bestämma

Och valfriheten i vården då? Är den bra eller dålig?
29.3.2018 - 06.07

I dag: Ett hopplöst uppror

Det vore en stor överraskning ifall det modiga upproret ledde till att social- och hälsovårdsreformen stoppas i sin nuvarande form.
16.3.2018 - 06.07

I dag: Varför begravdes vårdreformens målsättningar?

Det pågår en infernalisk kamp om politisk makt i landskapen samt om vårdmarknaden.
24.11.2017 - 06.07

Insändare: Timeout behövs

Alla är eniga om att en vårdreform behövs, men den modell regeringen Sipilä nu för fram ökar privata företags möjligheter att göra vinst på människors hälsa.
7.11.2017 - 05.50

Insändare: Nyland ska vara ett enhetligt vårdområde

Thomas Blomqvist skriver om landskapsreformen i VN 30.6. Jag har precis samma åsikt som Blomqvist: landskapsreformen leder till demokratiunderskott.
7.7.2017 - 05.55

I dag: Vara eller icke vara?

Det är den stora frågan. Om det går som regeringen vill och planerat kommer vi att ha ett landskapsval i januari.
30.6.2017 - 06.05

Insändare: Ingen får det sämre, men många får det bättre

Hälsocentralerna har drabbats av svår läkarbrist och ofta sköts läkartjänsterna av kortvariga läkare och av inhyrda läkare och ingen kontinuitet i vården har uppbyggts.
19.5.2017 - 05.50

"Samarbetet mellan Raseborg och Lojo fortsätter efter reform"

Arbetet med social- och hälsovårdsreformen som ska träda i kraft 2019 är i full gång och samtidigt funderar sjukhusen i Raseborg och Lojo på sina strategier för framtiden. Samarbete är viktigt.
10.3.2017 - 08.56