Fortsatt färre platser på vårdavdelning i Raseborg

1.10.2021 - 15.49 Premium

Beslut: Lyckebo flyttar från Pojo till Karis den här hösten

2.9.2021 - 10.10 Premium

Flyttkarusell väntar för äldre i Pojo och Karis

31.8.2021 - 18.30 Premium

Stöd för kommunala hyreshus i centrum av Ekenäs och Karis

3.5.2021 - 16.00 Premium

Ethel Storsjös anhållan om ersättningar omprövas inte

9.2.2021 - 07.00 Premium

Ethel Storsjö angavs av vårdanställd – i realtid

22.12.2020 - 06.00 Premium

Sylva Heerman beviljades avsked

14.12.2020 - 16.22

Sylva Heerman måste anhålla om avsked på nytt

1.12.2020 - 16.00

Fallet Storsjö fick ledamot att be om avsked från social- och hälsovårdsnämnden

16.11.2020 - 15.00 Premium

Social- och hälsovårdssektorn möblerar om organisatoriskt

1.10.2020 - 15.00

Raseborg måste ty sig till köpläkare

7.9.2020 - 14.00 Premium

Barn- och familjearbetet under stor press

15.5.2020 - 16.00

Apotti på tapeten i Raseborg

27.3.2020 - 16.00 Premium

Allt fler familjer behöver familjecentrets hjälp

12.11.2019 - 09.00

Mathjälp får inte verksamhetsbidrag

11.11.2019 - 16.00

Självrisk på 30 euro för stödhandtag

6.9.2019 - 17.00

Specialistvården fyra miljoner dyrare än budgeterat

6.9.2019 - 13.00

Ny chef för social service i Raseborg

19.5.2019 - 09.00

Hagahemmet kan flytta till Gammelboda

14.12.2018 - 12.00