Fler raseborgare erbjuds screening

Raseborgs social- och hälsovårdsnämnd har godkänt ett förslag från HUS-Lab om att staden ska uppdatera sitt program för screening av livmoderhalscancer.
12.10.2018 - 17.00

Funktionshinder kan ge rätt till bekant taxi

Raseborgs social- och hälsovårdsnämnd har godkänt och fastställt kriterierna för att man vid vissa funktionshinder får anlita en bekant taxi i stället för en som förmedlas via en förmedlingscentral.
31.8.2018 - 09.00

Kriterier för färdtjänst uppdateras

Social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg harfastställt uppdaterade kriterier för beviljande av färdtjänst.
1.6.2018 - 09.19

Nämnd ser allvarligt på vårdpersonals oro

Social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg uttrycker stark oro för situationen inom enheten vård i hemmet i Ekenäs. Nämnden möttes i onsdags.
31.5.2018 - 16.30

Raseborg säljer A-kliniktjänster till Sjundeå

Sjundeå kommun får köpa A-kliniktjänster av Raseborg. Det beslöt Raseborgs social- och hälsovårdsnämnd i torsdags.
26.1.2018 - 17.00

Stöden till närståendevårdare uppdateras

Social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg har bestämt att direktiven för stöd till närståendevårdare ska uppdateras.
26.1.2018 - 16.04

"Social- och hälsovården underbudgeterar för 1,5 miljoner"

Social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg har godkänt förslaget till budget för 2018, men påtalar för stadsstyrelsen att man för att hållas innanför givna ramar underbudgeterar för uppskattningsvis 1,5 miljoner euro.
13.10.2017 - 14.43

Ingen betald studieledighet för fysioterapeut

En anställd vid stadens enhet för fysioterapi önskade studieledigt med lön i fyra veckor. Ansökan beviljades inte med motiveringen att staden i detta skede inte går in för en dylik satsning.
13.10.2017 - 13.45