Sylva Heerman beviljades avsked

14.12.2020 - 16.22

Fallet Storsjö fick ledamot att be om avsked från social- och hälsovårdsnämnden

16.11.2020 - 15.00 Premium

Social- och hälsovårdssektorn möblerar om organisatoriskt

1.10.2020 - 15.00

Raseborg måste ty sig till köpläkare

7.9.2020 - 14.00 Premium

Barn- och familjearbetet under stor press

15.5.2020 - 16.00

Apotti på tapeten i Raseborg

27.3.2020 - 16.00 Premium

Mathjälp får inte verksamhetsbidrag

11.11.2019 - 16.00

Självrisk på 30 euro för stödhandtag

6.9.2019 - 17.00

Specialistvården fyra miljoner dyrare än budgeterat

6.9.2019 - 13.00

Ny chef för social service i Raseborg

19.5.2019 - 09.00

Fler raseborgare erbjuds screening

12.10.2018 - 17.00

Funktionshinder kan ge rätt till bekant taxi

31.8.2018 - 09.00

Kriterier för färdtjänst uppdateras

1.6.2018 - 09.19

Nämnd ser allvarligt på vårdpersonals oro

31.5.2018 - 16.30

Raseborg säljer A-kliniktjänster till Sjundeå

26.1.2018 - 17.00

Stöden till närståendevårdare uppdateras

26.1.2018 - 16.00

"Social- och hälsovården underbudgeterar för 1,5 miljoner"

13.10.2017 - 13.16

Ingen betald studieledighet för fysioterapeut

13.10.2017 - 11.25