Strama tyglar för vårdbudget

24.9.2019 - 14.00 Premium

Västnyländska kommuner oroar sig för svenskan i hälsovårdsreformen: "Det blir för snäv representation"

Svenskan och små kommuner riskerar att hamna i skymundan i det nyaste försöket att få till stånd en social- och hälsovårdsreform. Styrgruppen ser inte ut att få en västnyländsk representant.
19.8.2019 - 13.42 Premium

Vårddirektör efterlyser solidaritet: "Mardrömscenariot att svenska servicen försvinner"

11.7.2019 - 09.57 Premium

Insändare: Vi vill ha Raseborgs sjukhus kvar!

Sjukhusvård behövs i alla skeden i livet. Trygghetsfaktorer som närhet och vård på modersmål ska vi värna om.
18.6.2019 - 05.55 Premium

Handikapptjänsterna gick en halv miljon över budget – tilläggsanslag på 600 000 behövs

Social- och hälsovården i Sjundeå behöver ett tilläggsanslag på 600 000 för att klara överskridningar av budget. Mest ökade utgifterna för handikappservicen.
6.3.2019 - 11.00

Raseborg behöver ny chef för social service

Snart kan man söka tjänsten som chef för social service i Raseborg. Den nuvarande chefen går i pension i vår.
23.11.2018 - 14.00

Marina Holmberg

Ledare: Barnfamiljerna är i behov av stöd

Dagens 21-åringar mår sämre än sina medsystrar och -bröder som föddes och växte upp under den ekonomiska depressionen. Det är dags att barnfamiljer får stöd i ett tidigt skede.
16.11.2018 - 10.03

Insändare: Intressant se hur stadsstyrelsen ska öppna flaskhalsarna i vårdkedjorna

Man måste fråga sig om vi vill ha en sådan demokrati i Raseborg där en handfull beslutsfattare använder sig av sin makt på detta sätt.
16.11.2018 - 05.56

Insändare: Välfärden har inte skrotats

Det vore alltid viktigt att utgå från befintliga fakta och inte sprida desinformation via offentlig debatt. Veronica Kalhori ger inte några konkreta uppgifter till stöd för sin insändare (VN 17.7).
24.7.2018 - 10.00

Problem med Vård i Hemmet på tapeten

28.5.2018 - 15.50

Socialsamarbete slogs fast

SDP vill fortfarande inte slå ihop Ingås socialservice med Sjundeås. Farhågor som yttrats bland personalen lyftes upp som motivering i måndags.
5.12.2017 - 15.00

Raseborg säkerställer vård för papperslösa

Social- och hälsovårdsministeriet har skickat ut uppdaterad information om hur social- och hälsovård för papperslösa personer bör ordnas.
29.9.2017 - 14.00

Begränsad vård under sommaren

Verksamheten inom social- och hälsovårdssektorn i Raseborg är till vissa delar stängd eller begränsad under sommarmånaderna på grund av personalens semestrar. Här listar vi några förändringar.
3.5.2017 - 15.00

Vårdreformen är inte bra för Svenskfinland

Svenskfinland mår inte bra av en vårdreform som förverkligas i den form som nu föreligger.
17.1.2017 - 20.45

I dag: Vart är vi på väg?

Jag har en känsla av att politikerna mera diskuterar förvaltning än social- och hälsovårdens mångfacetterade innehåll.
30.12.2016 - 06.04

Feldt-Ranta missnöjd med jourreformen

– Regeringen har ignorerat de språkliga rättigheterna i förslaget att reformera joursystemet, säger SDP:s Maarit Feldt-Ranta.
8.11.2016 - 15.43

Marina Holmberg

Ledare: Depressionens barn

Regeringen måste ta lärdom av den förra ekonomiska depressionen. Nästan en tredjedel av de barn som växte upp då har mentala problem.
22.10.2016 - 07.15

"Övriga Nyland blir en bakgård"

31.8.2016 - 10.37

Ledare: Nytt, gammalt och lånat

8.6.2016 - 06.00