Social- och hälsovårdsreformen blir en utmaning: "Svenskan är viktig för oss, den biten måste fungera"

20.3.2021 - 09.58 Premium

Massiva förändringar väntar inom social- och hälsovård

28.4.2020 - 07.00 Premium

Ny finsk myndighet håller reda på patientuppgifter – ger ut anonymiserade data till utomstående

30.12.2019 - 14.00

Satsningar för en effektivare social- och hälsovård skjuts på framtiden

7.10.2019 - 15.00

Strama tyglar för vårdbudget

24.9.2019 - 14.00 Premium

Västnyländska kommuner oroar sig för svenskan i hälsovårdsreformen: "Det blir för snäv representation"

19.8.2019 - 13.42 Premium

Vårddirektör efterlyser solidaritet: "Mardrömscenariot att svenska servicen försvinner"

11.7.2019 - 09.57 Premium

18.6.2019 - 05.55 Premium

Handikapptjänsterna gick en halv miljon över budget – tilläggsanslag på 600 000 behövs

6.3.2019 - 11.00

Raseborg behöver ny chef för social service

23.11.2018 - 14.00

Ledare

16.11.2018 - 10.03

16.11.2018 - 05.56

24.7.2018 - 10.00

Problem med Vård i Hemmet på tapeten

28.5.2018 - 15.50

Socialsamarbete slogs fast

5.12.2017 - 15.00

Raseborg säkerställer vård för papperslösa

29.9.2017 - 14.00

Begränsad vård under sommaren

3.5.2017 - 15.00

Vårdreformen är inte bra för Svenskfinland

17.1.2017 - 20.45

I dag

30.12.2016 - 06.04