Ny finsk myndighet håller reda på patientuppgifter – ger ut anonymiserade data till utomstående

30.12.2019 - 14.00

Satsningar för en effektivare social- och hälsovård skjuts på framtiden

7.10.2019 - 15.00

Strama tyglar för vårdbudget

24.9.2019 - 14.00 Premium

Västnyländska kommuner oroar sig för svenskan i hälsovårdsreformen: "Det blir för snäv representation"

19.8.2019 - 13.42 Premium

Vårddirektör efterlyser solidaritet: "Mardrömscenariot att svenska servicen försvinner"

11.7.2019 - 09.57 Premium

Insändare: Vi vill ha Raseborgs sjukhus kvar!

Sjukhusvård behövs i alla skeden i livet. Trygghetsfaktorer som närhet och vård på modersmål ska vi värna om.
18.6.2019 - 05.55 Premium

Handikapptjänsterna gick en halv miljon över budget – tilläggsanslag på 600 000 behövs

6.3.2019 - 11.00

Raseborg behöver ny chef för social service

23.11.2018 - 14.00

Marina Holmberg

Ledare: Barnfamiljerna är i behov av stöd

Dagens 21-åringar mår sämre än sina medsystrar och -bröder som föddes och växte upp under den ekonomiska depressionen. Det är dags att barnfamiljer får stöd i ett tidigt skede.
16.11.2018 - 10.03

Insändare: Intressant se hur stadsstyrelsen ska öppna flaskhalsarna i vårdkedjorna

Man måste fråga sig om vi vill ha en sådan demokrati i Raseborg där en handfull beslutsfattare använder sig av sin makt på detta sätt.
16.11.2018 - 05.56

Insändare: Välfärden har inte skrotats

Det vore alltid viktigt att utgå från befintliga fakta och inte sprida desinformation via offentlig debatt. Veronica Kalhori ger inte några konkreta uppgifter till stöd för sin insändare (VN 17.7).
24.7.2018 - 10.00

Problem med Vård i Hemmet på tapeten

28.5.2018 - 15.50

Socialsamarbete slogs fast

5.12.2017 - 15.00

Raseborg säkerställer vård för papperslösa

29.9.2017 - 14.00

Begränsad vård under sommaren

3.5.2017 - 15.00

Vårdreformen är inte bra för Svenskfinland

17.1.2017 - 20.45

I dag: Vart är vi på väg?

Jag har en känsla av att politikerna mera diskuterar förvaltning än social- och hälsovårdens mångfacetterade innehåll.
30.12.2016 - 06.04

Feldt-Ranta missnöjd med jourreformen

8.11.2016 - 15.43

Marina Holmberg

Ledare: Depressionens barn

Regeringen måste ta lärdom av den förra ekonomiska depressionen. Nästan en tredjedel av de barn som växte upp då har mentala problem.
22.10.2016 - 07.15