Elever som mår sämre tar allt mer av rektorns tid: "Om eleven är likgiltig - vad kan vi göra?"

21.1.2020 - 11.00 Premium

Rektorsbarometern: Var tredje rektor är i riskzonen för utmattning

21.1.2020 - 08.00

Tiden att söka chefsjobb förlängdes

9.1.2020 - 13.00

Kansler Ulrika Wolf-Knuts avrundar sin karriär vid ÅA – ekonomisk snålblåst satte sin prägel på kanslersperioden

1.1.2020 - 08.00 Premium

Insändare: En avgiftsfri skola garanterar likvärdighet

Det är glädjande att se hur många frivilliga föräldrar som i dag är med och bidrar till att stärka samhörigheten bland elever, lärare och föräldrar. Det är en resurs som man inte kan sätta en prislapp på.
17.12.2019 - 05.55

Västra Nylands folkhögskola behöver flera studerande

29.10.2019 - 12.00

Utredning: Mest problem med inomhusluften i grundskolor och gymnasier

17.10.2019 - 16.20

Så ska tonåringar äta – den första matrekommendationen för andra stadiet är här

10.10.2019 - 17.00

Namn samlas i protest mot dagisflytt i Virkby

14.5.2019 - 08.00 Premium

Dagispussel läggs nu, Vesterby stängs

14.5.2019 - 08.00 Premium

Ingå har för få barnträdgårdslärare - måste rekrytera fler för att inte bryta mot lagen

18.4.2019 - 10.00

Insändare: Varför inte utöka småbarnspedagogiken i Västerby?

Föräldrar till barn i Vesterby informerades om stängningen endast tre vardagar innan beslutet fattades, utan möjlighet att delta eller bli hörda i processen.
21.2.2019 - 21.00

Inga servicesedlar inom dagvården

15.12.2018 - 08.00

Nämnd såg flera problem med färre förskolor

12.12.2018 - 17.00

Foton av små blev stor fråga

1.11.2018 - 17.00

Dagvården blir billigare än planerat

26.9.2018 - 10.00

Marina Holmberg

Ledare: Rätt riktning för barnens bästa

Dagens småbarnspedagogik sätter barnet i första rummet, att det sedan har positiv inverkan på arbetsmarknaden och ekonomin är en välkommen bieffekt.
6.8.2018 - 17.00

Servicesedlar för privat dagvård utreds

14.3.2018 - 14.06

Insändare: Regeringens turbulenta barnpolitik är skadlig

Regeringen Sipilä prioriterade ekonomiska besparingar i stället för barns rättigheter.
2.3.2018 - 06.07