Namn samlas i protest mot dagisflytt i Virkby

I Virkby konstaterar Soile Törrönen att hon förstår sakargumenten bakom förslaget att centralisera den svenskspråkiga småbarnspedagogiken till Lojo centrum – men tycker det finns andra värden än de krasst ekonomiska.
14.5.2019 - 08.00 Premium

Dagispussel läggs nu, Vesterby stängs

En avdelning på Björkebo stängs, Österbo daghems Vesterby-avdelning stängs, Tunabo flyttar in i Snappertuna skola … Däremot stängs inte Lövkulla gruppis i Karis. Pusslet för Raseborgs småbarnspedagogik läggs just nu och kommer innebära förändringar för en del familjer.
14.5.2019 - 08.00 Premium

Ingå har för få barnträdgårdslärare - måste rekrytera fler för att inte bryta mot lagen

En lagändring ändrar på kraven på daghemspersonal. I Ingå finns det för få lärare eller socionomer inom småbarnspedagogiken. Mängden ska ökas i samband med nyrekryteringar.
18.4.2019 - 10.00

Insändare: Varför inte utöka småbarnspedagogiken i Västerby?

Föräldrar till barn i Vesterby informerades om stängningen endast tre vardagar innan beslutet fattades, utan möjlighet att delta eller bli hörda i processen.
21.2.2019 - 21.00

Inga servicesedlar inom dagvården

Servicesedlar inom småbarnspedagogiken är inte aktuella i Raseborg sedan ett nämndbeslut i tisdags.
15.12.2018 - 08.00

Nämnd såg flera problem med färre förskolor

Raseborg har i dag förskolor på de flesta daghemmen och därtill tre förskolor i skolbyggnader. Detta innebär vissa problem men färre förskolor är inte den bästa lösningen.
12.12.2018 - 17.00

Foton av små blev stor fråga

I år har dagvårdskansliet i Raseborg endast arrangerat gruppfotografering på daghemmen. Föräldrarna har fått ordna den individuella fotograferingen om de så önskat.
1.11.2018 - 17.00

Dagvården blir billigare än planerat

26.9.2018 - 10.00

Marina Holmberg

Ledare: Rätt riktning för barnens bästa

Dagens småbarnspedagogik sätter barnet i första rummet, att det sedan har positiv inverkan på arbetsmarknaden och ekonomin är en välkommen bieffekt.
6.8.2018 - 17.00

Servicesedlar för privat dagvård utreds

Raseborg kanske inför servicesedlar för att främja tillgången till privat småbarnspedagogik. Åtminstone ska man nu utreda vad ett system med servicesedlar skulle innebära.
14.3.2018 - 14.08

Insändare: Regeringens turbulenta barnpolitik är skadlig

Regeringen Sipilä prioriterade ekonomiska besparingar i stället för barns rättigheter.
2.3.2018 - 06.07

Insändare: Religiösa tillställningar är inte förbjudna

Ingen ska tvingas till att praktisera religionen, men meningen ska inte heller vara det att man hindrar den positiva religionsfriheten.
6.2.2018 - 05.55

Insändare: Småbarnspedagogiken står inför viktiga beslut

Vi måste ha råd att satsa på och utveckla småbarnspedagogikens pedagogiska verksamhet och kvalitet.
12.12.2017 - 05.50

Charlotte Lindh ny chef för småbarnspedagogik

Bildningsnämnden i Raseborg har valt pedagogie magister Charlotte Lindh till ny chef för småbarnspedagogiken.
12.10.2017 - 13.16

Raseborgs dagisintäkter kan sjunka med 230 000 euro

Bildningskansliet i Raseborg har gjort en provberäkning och konstaterar att klientavgifterna för småbarnspedagogiken kan sjunka med 230 000 euro år 2018.
12.10.2017 - 10.29

SDP vill införa gratis dagis i Raseborg

Den nya fullmäktigeförsamlingens första inlämnade motion var undertecknad av SDP:s ledamöter och handlade om inget mindre än avgiftsfri småbarnspedagogik.
25.9.2017 - 21.07

Insändare: Hur länge ska regeringen blunda för behovet av förändringar för barnfamiljer?

En arbetsgrupp tillsatt av utbildnings- och kulturministeriet föreslår förändringar i bland annat dagvårdsavgifternas storlek och hemvårdsstödets längd. Syftet med utredningen är oklart, kommer regeringen över huvud taget att gå vidare med förslagen? Centern och tidigare sannfinländarna har hittills varit ovilliga att förkorta tiden för hemvårdsstödet.
4.7.2017 - 05.55