Familjen Karlsson vann kampen – barnen får skolskjuts

Det blev ett fall för Helsingfors förvaltningsdomstol. Vid skolstart behöver Öbyborna Susanne och Markus Karlsson inte köra sina tre barn till skolan, utan de får skolskjuts.
8.7.2019 - 15.48 Premium

Sossarna vill ge gratis skolskjuts åt alla i lågklasserna – "Otryggt för barnen att röra sig på en mörk och dålig väg"

24 fullmäktigeledamöter undertecknade socialdemokraternas motion om gratis skolskjuts för alla elever i klasserna 1–6 som har längre än tre kilometer till skolan.
13.4.2019 - 15.00

Myndighet ger Öbyborna rätt om skolskjuts

Regionförvaltningsverket ger bildningsnämnden i Raseborg en rad reprimander och uppmaningar på grund av behandlingen av familjen Karlsson i Öby och barnens skolskjutsar.
1.3.2019 - 08.00 Premium

588 raseborgare vill ändra på skolskjutsar

Initiativet för att ändra på principerna för förskole- och skolskjutsar är nu avslutat. 588 myndiga raseborgare skrev under.
14.1.2019 - 16.00 Premium

Över 300 elever berörs när Raseborg säger upp bussavtal

Bildningsnämnden har hävt skoltransportavtalen mellan staden och det lokala bussbolaget Finn Charters. Avtalen har hävts på grund av avtalsbrott.
5.11.2018 - 11.51

Föräldrar vill att staden ändrar principer för skolskjutsar

31.10.2018 - 08.00

Marina Holmberg

Ledare: Tryggt till skolan alla dagar

Skolskjutsar är ett enormt pussel för kommunerna. Målet ska ändå vara en trygg och smidig lösning för alla.
24.8.2018 - 07.00

Ingen skolskjuts trots lång skolväg

Den här hösten verkar problem med skolskjutsar vara det som är normen – inte att de fungerar som de ska. Familjen Karlsson i Öby brottas om rätten att över huvud taget få skolskjuts för familjens barn.
24.8.2018 - 07.00

Strul med skjutsar förlänger dagen

21.8.2018 - 07.00

Skolskjuts ges på grund av varg


30.11.2017 - 16.20

Även i Ingå väcker vargen föräldraoro

25.11.2017 - 08.41

Insändare: Ge rätt till skolskjuts från två hem

Det är allt skäl att förnya lagstiftningen så att barn kan bo på två adresser.
24.11.2017 - 05.55

Struligt värre med Ingås skjutsar

Skolskjutsarna i Ingå har haft stora problem under de första skolveckorna. Uteblivna taxibilar, motstridig information och tidigarelagd avhämtning irriterar föräldrar.
8.9.2017 - 06.00

Högfors backade ur samarbete kring transporter

Ingå kommun ville tillsammans med Högfors köpa en tjänst som transportkoordinator av Lojo för att nå synergier vid planering av kommunala transporter. Högfors sa nej.
28.3.2017 - 14.13