Unika campusplaner i Kyrkslätt - kombinerar utbildning på många stadier

I Kyrkslätt har man tankar på att utveckla ett unikt campusområde för undervisning bredvid huvudbiblioteket. Ingen motsvarighet finns i landet.
14.8.2019 - 12.00 Premium

Kyrkfjärdens skola får ett nytt skolhus – fullmäktige röstade ner De grönas motförslag

Det blir en ny skola i Ingå - och en ny gymnastiksal. Bara De gröna var av avvikande åsikt och ville ha en mindre skola.
3.6.2019 - 22.27 Premium

Ny gymnastiksal gör Kyrkfjärdens skola 800 000 euro dyrare – styrelsen vill ha mera info före beslut

En ny gymnastiksal eller inte – det blir sannolikt den stora tvistefrågan då planerna för en utbyggnad av Kyrkfjärdens skola ska godkännas.
15.5.2019 - 09.00

Utebliven gymnastiksal i skolan upprör föräldrar – nu kollar politikerna upp kostnaderna

Kritiken mot planerna att bygga en ny skola i Ingå utan gymnastiksal har uppenbarligen inte klingat för döva öron. Nu vill kommunstyrelsen ha noggrannare besked om vad det kostar att bygga en ny gymnastiksal.
26.4.2019 - 09.46

Kyrkfjärdens skola ska bli så grön som möjligt – trä som byggmaterial ska gynnas

Ett nybygge för Kyrkfjärdens skola skulle enligt de nuvarande planerna kosta mellan åtta och åtta och en halv miljon euro. Projektet ska genomföras med så små koldioxidavtryck som möjligt.
15.4.2019 - 13.00

Skolbygget ska upphandlas - referens av träbygge tillades i kraven

Det företag som vill vara med i upphandlingen av det nya skolbygget i Sjundeå ska ha referenser från ett tillräckligt stort trähusbygge inom de senaste fem åren. Upphandlingen går nu vidare till kommunstyrelsen.
13.3.2019 - 17.00

Sjundeås nya skola beaktar miljön: både jordvärme och solpaneler planeras

Den nya skolan i Sjundeå planeras miljövänligt – alternativa energikällor och laddningsstationer för elbilar finns i listan över egenskaper för skolbygget.
9.3.2019 - 16.00

Ingås nya skola kostar 8 miljoner – har plats för 200 elever men ingen gymnastiksal

200 elever ska få plats i Kyrkfjärdens nya skola i Ingå, men kommunen vill ändra på byggplanerna. Förslaget är att gymnastiksalen slopas och den gamla skolan bevaras bland annat för skolgymnastiken. Dessutom kan byggnaden användas av MBI, föreningar och ungdomsverkstaden när eleverna flyttar ut.
25.1.2019 - 14.45

Bildningschefen näpser nämndbeslut: "Ingen idé att bygga för smått"

Det pågår en dragkamp om storleken på den nya byggnad som ska ersätta Kyrkfjärdens skola i Ingå. Bildningschefen tillrättavisar tekniska nämnden.
18.1.2019 - 15.00

Kraven på skolbygget är formulerade – svenska skolan ska separeras tydligt

Sjundeå svenska skola ska separeras med dörrar från den finska skolan i det nya skolhus som ska byggas i Sjundeå. Bygget ska passa in i landskapet och återspegla "optimism, lätthet och ljus".
7.1.2019 - 10.00

Tjänstemän: "Separat lågstadium ekonomiskt ohållbart"

Den nya skolan ska i sin helhet stå på Aleksis Kivi-skolans tomt – bara om placeringen visar sig ohållbar ska man utreda en placering vid Sjundeå svenska skola.
19.12.2018 - 11.00 Premium

Sjundeå behöver 20 miljoner – mera lån kan göra orten till en kriskommun

Lånemängden per invånare i Sjundeå dubbleras fram till 2025 om kommunen lyfter lån för att bygga den nya skolan som planeras. Två kriterier för kriskommuner uppfylls redan nu, mera lån försvårar läget ytterligare.
16.12.2018 - 18.00

Tjänstemän: Nya Kyrkfjärdens skola ska inte ha plats för 200 elever

Ett helt nytt skolhus är det bästa alternativet för Kyrkfjärdens skola – men inte för 200 elever, anser tjänstemännen. Kostnaderna ligger på 10,5 miljoner euro.
14.12.2018 - 09.00

Ny vändning i skolfrågan: bygg separat lågstadium

Klasserna 1-6 kunde placeras i nybygge kring Sjundeå svenska skola och de högre klasserna i nuvarande Aleksis Kiven koulu. Lösningen blir dyrare men skolgården bättre anser beslutsfattare.
12.12.2018 - 11.08

Förvaltningsavdelningen vill utreda om skolcampus kan ersätta kommunhuset

Det kunde vara värt att utreda om Sjundeås förvaltningsavdelning kunde få plats i det nya bildnings- och välfärdscampus som planeras. Det anser kommundirektören, som berett ärendet för kommunstyrelsens möte på måndag.
23.11.2018 - 17.00

Ny vändning i skolcampusprojektet: Kan skolan bli hälsovårdscentral?

Utred om den nyare delen av Aleksis Kiven koulu kunde byggas om till hälsovårdscentral. Det var grundtrygghetsnämndens besked till tekniska nämnden i Sjundeå. Men beslutet kantas av skepsis.
16.11.2018 - 20.00

Lojoskola har dålig inomhusluft, Ingå förordar ny byggnad

En helt ny byggnad är det bästa alternativet för Järenfeltin koulu i Lojo, där Ingås finskspråkiga ungdomar går i högstadiet. Skolbyggnaden har problem med inomhusluften.
15.11.2018 - 11.00

Församlingarna vill in i nya skolan

Sjundeå församlingar signalerar intresse för samarbete kring den nya skolbyggnaden i kommunen. Överraskande men intressant, säger tekniska direktören.
26.10.2018 - 08.00

Nytt bygge öppnar för FM-matcher

Det största byggprojektet i Kyrkslätt, Åbrinkens inlärningscentrum, har nu fått sitt slutliga sigill. Kommunen och entreprenören SRV undertecknade avtalen i måndags.
30.5.2018 - 16.00