Esperi vill starta vårdhem i Sjundeå

Ett nytt äldreboende planeras i Sjundeå centrum. Vårdhemmet ska drivas av företaget Esperi.
23.5.2017 - 16.00

Sjundeåstyret gick med på köpvillkor

Sparbanksstiftelsen vill att ett villkor för att sälja det så kallade sparbankshuset i Sjundeå är att kommunen stöder ungas välbefinnande med 170 000 euro.
23.5.2017 - 14.00

Nytt försök att få hus på Marsudden

Planeringen av ett nytt bostadsområde på Marsudden har återupptagits. Planutkastet ska vara klart i sommar.
24.5.2017 - 16.00

Folkvalda får kommunal e-post


16.5.2017 - 18.15

Rätt mycket går på svenska i Sjundeå

Servicen i Sjundeå har kartlagts ur språksynvinkel. På varje avdelning finns åtminstone en del av materialet på båda språken.
16.5.2017 - 17.15

Päivärinteen koulu får egna moduler


16.5.2017 - 15.15

Heikki Kaisla föreslagen fullmäktigeordförande

Könskvoterna försvårade arbetet med fördelningen av nämndplatser i Sjundeå i slutskedet. Ett avtal om nämndplatserna nåddes i fredags.
15.5.2017 - 14.45

Finsk samgångsinvit i Sjundeå

En sammanslagning av församlingarna i Sjundeå ska diskuteras på initiativ av finska församlingen.
13.5.2017 - 10.00

Sjundeå svenska församling har gått en krokig väg

På 17 år har inte tanken på en återförening helt begravts i Sjundeå. Turerna längs åren har varit många.
13.5.2017 - 10.00

Sjundeå söker ny finsk herde

Sjundeå finska församling föreslår indirekt val av ny kyrkoherde då nuvarande kyrkoherden Ismo Turunen går i pension.
8.5.2017 - 12.00

Parkstigen behöver ny belysning

Gång- och cykelvägen Parkstigen i centrala Sjundeå ska förbättras. Den har tryckts ner under åren och belysningen är bristfällig.
6.5.2017 - 12.00

Sjundeå startar ungdomsfullmäktige

Ett helt nytt organ ser dagens ljus i Sjundeå i år. Avsikten är att planerna för ett ungdomsfullmäktige godkänns i fullmäktige i juni.
5.5.2017 - 18.00

Nära hälften av de sökande får stöd

Nästan 60 000 euro av Konstsamfundets utdelning gick till föreningar eller ändamål i Västra Nyland.
3.5.2017 - 16.05

Flera nyarrangemang i Sjundeå

De finska förskolebarnen i Sjundeå ska placeras i modulerna som beställts för Aleksis Kiven koulu. Svenska dagvården flyttas till Jukola.
2.5.2017 - 16.23

Modulskolorna hot för Sjundeåcupen

Sjundeå röjer Kirsti Horns park norrut för att trygga Sjundeå cups framtid.
29.4.2017 - 17.00

Teknik ger tavlor digital dimension

De nya infotavlorna i Sjundeå ger dig mera info om orten med närfältskommunikation. Placeringen i norr har ändå väckt grannmissnöje.
29.4.2017 - 10.00

Plastinsamlingen hänger på loven

Redan under sommaren kan Sjundeå få insamlingskärl för plastförpackningar. Men det kräver att alla tillstånd går i lås.
27.4.2017 - 08.25

Skulderna ska räcka som pris för bankhuset

Ett motbud på en euro är Sjundeå kommuns svar på Sparbanksstiftelsens erbjudande att sälja den gamla bankfastigheten till kommunen för 170 000 euro.
25.4.2017 - 15.10

Sjundeå köper extra tågturer

Ett extra tidigt morgontåg och ett sent kvällståg kommer att stanna i Sjundeå. Kommunen köper in sig på den förbindelse som Raseborg förhandlat fram med Helsingforsregionens trafik.
25.4.2017 - 14.41