Vårdhemmet Sigrid fick anmärkning för slarv med mediciner

Vårdhemmet Sigrid i Sjundeå prickas av Regionförvaltningsverket för felaktig hantering av läkemedel och för lite personal. Klienterna har inte alltid fått de mediciner de ska ha och ansvaret för läkemedlen har varit diffust.
20.5.2019 - 08.00 Premium

Inget intresse för bostadstomter – nämnd vill sänka priset ytterligare

Tomterna på Karlsåkers område i Sjundeå blir ännu billigare än tidigare om tekniska nämndens förslag går igenom i styrelsen.
18.5.2019 - 10.00

Luktproblemen fortsätter – invånare kräver tryckavlopp

Invånarna vid Snarsvägen i Sjundeå klagar fortfarande över avloppslukt, trots att kommunen tätat avloppsbrunnarna. Tekniska nämnden vill att kommunen gör allt man kan för att åtgärda problemen.
17.5.2019 - 13.00

Klaus Härö skrev en film om sorgen efter mammans död – nu, tjugo år senare, spelar han in den i Sjundeå


16.5.2019 - 13.00 Premium

Sjundeå vill ge att alla barn ska få skolfoton – pressade priset i upphandling

Ett skolfotopaket för bara 99 cent blir verklighet i Sjundeå i höst. Kommunen har upphandlat skol- och daghemsfotograferingarna för två år.
15.5.2019 - 15.00

Nu säljs Päivärinteen koulu – två anbud gavs på nätauktion

Den gamla byskolan Päivärinteen koulus fastigheter har varit till salu på nätauktion sedan den första april. I går avslutades auktionen.
15.5.2019 - 12.00

Två nya höghus ska byggas vid Sjundeå station

Asuntosäätiö söker bygglov för två höghus med totalt 50 lägenheter.
14.5.2019 - 14.24

Sökte lärartjänster, fick nej efter telefonsamtal – som enligt rektorn aldrig ägt rum

En person som sökt lärarjobb i Sjundeå har lämnat in en rättelseyrkan efter att rektorn gett jobben åt obehöriga. Han säger att han pratat med rektorn men rektorn säger att något samtal aldrig förts.
14.5.2019 - 13.00

NTM-centralen sade nej men Sjundeå ger inte upp – fast boende på Marsudden planeras igen

Sjundeå startar planläggningen av Pickala-Marsudden på nytt. Ett havsnära bostadsområde anses öka kommunens dragningskraft. Tidigare försök att få igenom en plan har misslyckats.
14.5.2019 - 10.00

Cirkulera dina prylar på återvinningsjippo i Sjundeå

Det populära återvinningsevenemanget i Sjundeå ordnas igen. Hela och rena textilier och småprylar kan hitta nya ägare.
13.5.2019 - 16.00

Sjundeå kan få bättre nätförbindelse – kommunen säljer tomt för fibercentral

Karis Telefon planerar att bygga ut fibernätet i Sjundeå. Företaget vill köpa en tomt för en fibercentral av kommunen.
13.5.2019 - 12.00

Sjundeåmamma får morsdagsmedalj

Mari Lovén från Sjundeå hade aldrig planerat en storfamilj åt sig. På söndag får hon en morsdagsmedalj för sin insats som fostrare av både biologiska barn och fosterbarn.
12.5.2019 - 10.00 Premium

Sjundeå kritiskt till centraliserade slamtransporter

Också i Sjundeå gick de förtroendevalda mot beredningen då de gav ett utlåtande om kommunalt arrangerade slamtransporter. De vill lämna kvar ansvaret hos fastighetsägaren.
7.5.2019 - 12.15

Sjundeå backar ur Virkkulankylä – företagets vd ser beslutet som sabotage

Det blir inget kommunalt deltagande i den seniorby som företaget Virkkulankylä planerat i Sjundeå. Kommunstyrelsen röstade ner projektet i måndags.
7.5.2019 - 11.11 Premium

Sjundeåbor klagar på dåliga dataförbindelser – bättre förbindelse skulle öka vistelse på orten

Majoriteten av Sjundeåbor som använder sig av dataförbindelser på orten anser att de inte är tillräckliga, och över 90 procent anmälde intresse för en snabbare anslutning.
4.5.2019 - 13.00

Smartare bygga servicehuset i Sjundeå centrum – men ny ARA-prövning väntar eftersom bygget blir så dyrt

På måndag ska kommunstyrelsen än en gång försöka fatta det slutliga beslutet om det omtvistade servicehuset. Nu är förslaget att serviceboendet byggs i centrum av Sjundeå – ifall kommunen själv producerar servicen.
4.5.2019 - 11.00

Kaj Holmberg har sett Sjundeås vattennät växa i trettio år – nu går han i pension

Han skulle egentligen aldrig bli "kommunalare". 32 år senare är Kaj Holmberg glad över misstaget som förde honom till Sjundeå kommun.
2.5.2019 - 08.00 Premium

Gravstenarna krymper och kraven växer – stenhuggeriet vinner när allt inte är ristat i sten

Att jobba med gravstenar är tungt både fysiskt och psykiskt – kunderna har allt fler önskemål, stenarna blir allt mindre och konkurrenterna allt större. Men det lilla familjeföretaget i Sjundeå har klarat sig tack vare sin storlek. Som liten är det lättare att vara flexibel.
26.4.2019 - 08.00 Premium

Sjundeå valde entreprenör för Pickalaledningen – en miljon euro skiljde anbuden

En ny vattenledning bygger ut Sjundeås vattennät till bostadsområdet i Pickala. Entreprenören valdes i måndags.
16.4.2019 - 14.00