Så svarar Sjundeå på hallkritiken: "Vi har ingen skyldighet att ordna platser för alla grenar"

Idrottsföreningarna i Sjundeå måste liksom kommunen anpassa sin verksamhet till de lokaler som står till buds. Inga föreningar behöver sluta sin verksamhet, menar kommunens tjänstemän.
1.10.2019 - 14.00 Premium

Sjundeås företagare och anställda får lära sig gå på nytt

25.9.2019 - 14.00 Premium

Köparen drog sig ur – Sjundeå måste hitta nya sätt att sälja Päivärinteen koulu

Päivärinteen koulus skolfastigheter måste göras mer attraktiva för köpare. Kommunen överväger att se över planläggningen på området.
17.9.2019 - 07.30

Kritisk förtroendevald: "Sjundeås nyttjande av förköpsrätten är omoralisk"

Kommunen ska inte roffa åt sig mark för att det säljs billigt, utan göra upp långsiktig plan för markanskaffning och förhandla med markägare i förväg, anser en förtroendevald. Enligt kommundirektören är lagen tydlig och det är tjänstemännens plikt att föreslå förköp.
31.8.2019 - 08.00 Premium

Framgång stavas samarbete – så kan Sjundeå bli ännu livskraftigare

Vi frågade några Sjundeåbor hur de ser på sin hemkommun och vad man kunde göra för att göra kommunen mer livskraftig.
30.8.2019 - 13.00 Premium

Sjundeå vill använda sin förköpsrätt för att lösa in en åker norr om centrum

Sjundeå kommun vill köpa en åker vid Sjundeåvägen för att ha bättre möjligheter att utveckla centrum.
17.8.2019 - 16.00

Politikernas nej till utlokalisering har slarvats bort – husen ska ändå skötas av utomstående i framtiden

Utlokalisering av fastighetsskötseln behandlas på nytt på grund av ett formellt fel. Tekniska nämnden avvisade förslaget i februari men det beslutet har försvunnit från föredragningslistan.
24.6.2019 - 07.00

Virkkulankylä överklagar beslut om slopat seniorboende – hotar kommunen med krav på skadestånd

Företaget Virkkulankylä som förberett bygget av ett nytt seniorboende i Sjundeå kräver att Sjundeå kommun häver styrelsens beslut att inte fortsätta samarbetet med företaget.
20.6.2019 - 14.00

Sjundeå bollhall riskerar att rasa - stängs på måndag

En granskning av Sjundeå gamla bollhall visar att konstruktionerna är överbelastade och att det finns risk för ras. Inte heller brandsäkerheten är tillräcklig.
5.6.2019 - 16.45

Hundratals halkskydd ligger oanvända i Sjundeå – bara var tredje hämtade sitt kostnadsfria par

Bara en tredjedel av mottagarna hämtade ut sina halkskydd i Sjundeå i fjol. Flera hundra halkskydd finns kvar att dela ut.
25.5.2019 - 10.00

Sjundeå kan få bättre nätförbindelse – kommunen säljer tomt för fibercentral

Karis Telefon planerar att bygga ut fibernätet i Sjundeå. Företaget vill köpa en tomt för en fibercentral av kommunen.
13.5.2019 - 12.00

Kaj Holmberg har sett Sjundeås vattennät växa i trettio år – nu går han i pension

Han skulle egentligen aldrig bli "kommunalare". 32 år senare är Kaj Holmberg glad över misstaget som förde honom till Sjundeå kommun.
2.5.2019 - 08.00 Premium

Sjundeå gör ordentligt plusresultat – utmärkt läge för skolbygge men mera behövs

I fjol gick Sjundeå 800 000 euro över budget. Orsakerna är lägre personalkostnader högre intäkter, bland annat på grund av markanvändningsavtal.
25.3.2019 - 12.00 Premium

Sjundeå gör om planläggningen – ser över teman i stället för områden

Trafiken, värdefulla bergsområden, kulturhistoriska områden och miljöskyddet är de teman som Sjundeå valt då kommunen förnyar sina generalplaner temavis i stället för områdesvis. Greppet är rätt ovanligt i Finland.
22.3.2019 - 11.00 Premium

Sjundeå kompenserar utebliven tomtförsäljning – säljer lägenheter i stället

Fyra aktiebostäder som ägs av Sjundeå kommun kan säljas. Orsaken är den uteblivna markaffären med Virkkulankylä.
8.3.2019 - 17.00

Nytt försök att få igenom hyreskontraktet med Virkkulankylä för 45 år

Sjundeå kommun gör ett nytt försök att få hyreskontraktet med Virkkulankylä godkänt. En ekonomisk kalkyl för serviceboendet finns nu tillhanda.
8.3.2019 - 15.00

Handikapptjänsterna gick en halv miljon över budget – tilläggsanslag på 600 000 behövs

Social- och hälsovården i Sjundeå behöver ett tilläggsanslag på 600 000 för att klara överskridningar av budget. Mest ökade utgifterna för handikappservicen.
6.3.2019 - 11.00

Sjundeå överväger att utlokalisera fastighetsskötseln redan i år

Underhållet av 15 hus i Sjundeå ska effektiveras. Alternativen är att utveckla den egna servicen eller köpa tjänsten utifrån. Två personer jobbar nu med fastighetsunderhåll i kommunen.
11.2.2019 - 08.00

Sjundeå vill inte ersätta bilist för skador på bil – "Gropen är inte på vägen"

Sjundeå kommun avslår ansökan om ersättning för skada på en bil. Enligt tjänstemännen ligger den grop som orsakade skadan utanför körfältet, vilket betyder att kommunen inte är ersättningsskyldig.
14.1.2019 - 11.00 Premium