Sjundeå gör om planläggningen – ser över teman i stället för områden

Trafiken, värdefulla bergsområden, kulturhistoriska områden och miljöskyddet är de teman som Sjundeå valt då kommunen förnyar sina generalplaner temavis i stället för områdesvis. Greppet är rätt ovanligt i Finland.
22.3.2019 - 11.00 Premium

Sjundeå kompenserar utebliven tomtförsäljning – säljer lägenheter i stället

Fyra aktiebostäder som ägs av Sjundeå kommun kan säljas. Orsaken är den uteblivna markaffären med Virkkulankylä.
8.3.2019 - 17.00

Nytt försök att få igenom hyreskontraktet med Virkkulankylä för 45 år

Sjundeå kommun gör ett nytt försök att få hyreskontraktet med Virkkulankylä godkänt. En ekonomisk kalkyl för serviceboendet finns nu tillhanda.
8.3.2019 - 15.00

Handikapptjänsterna gick en halv miljon över budget – tilläggsanslag på 600 000 behövs

Social- och hälsovården i Sjundeå behöver ett tilläggsanslag på 600 000 för att klara överskridningar av budget. Mest ökade utgifterna för handikappservicen.
6.3.2019 - 11.00

Sjundeå överväger att utlokalisera fastighetsskötseln redan i år

Underhållet av 15 hus i Sjundeå ska effektiveras. Alternativen är att utveckla den egna servicen eller köpa tjänsten utifrån. Två personer jobbar nu med fastighetsunderhåll i kommunen.
11.2.2019 - 08.00

Sjundeå vill inte ersätta bilist för skador på bil – "Gropen är inte på vägen"

Sjundeå kommun avslår ansökan om ersättning för skada på en bil. Enligt tjänstemännen ligger den grop som orsakade skadan utanför körfältet, vilket betyder att kommunen inte är ersättningsskyldig.
14.1.2019 - 11.00 Premium

Fritidsbor vill bo hela året i Pickala

Styrelsen till ett fastighetsbolag i Pickala vill att det ska bli möjligt att bygga året runt-boende i stället för fritidsbostäder på området. Det kräver en ändring i detaljplanen.
14.1.2019 - 10.00

Kraven på skolbygget är formulerade – svenska skolan ska separeras tydligt

Sjundeå svenska skola ska separeras med dörrar från den finska skolan i det nya skolhus som ska byggas i Sjundeå. Bygget ska passa in i landskapet och återspegla "optimism, lätthet och ljus".
7.1.2019 - 10.00

Sjundeå gynnar barn och unga


27.12.2018 - 13.00 Premium

Tjänstemän: "Separat lågstadium ekonomiskt ohållbart"

Den nya skolan ska i sin helhet stå på Aleksis Kivi-skolans tomt – bara om placeringen visar sig ohållbar ska man utreda en placering vid Sjundeå svenska skola.
19.12.2018 - 11.00 Premium

Ingen vill bli skolpsykolog i Ingå och Sjundeå – nu delar kommunerna på tjänsten

Både Ingå och Sjundeå har förgäves letat efter intresserade skolpsykologer för sina svenskspråkiga elever. Nu går de och Lojo in för att dela tjänsten.
18.12.2018 - 09.00

Avtal med familjevårdsenhet upphör - kommunen sköter själv placeringen av barn

Barn som behöver platser i familjevård omplaceras framöver av kommunens tjänstemän. Sjundeås avtal med familjevårdsenheten Pihlaja avslutas.
17.12.2018 - 08.00

Sjundeå behöver 20 miljoner – mera lån kan göra orten till en kriskommun

Lånemängden per invånare i Sjundeå dubbleras fram till 2025 om kommunen lyfter lån för att bygga den nya skolan som planeras. Två kriterier för kriskommuner uppfylls redan nu, mera lån försvårar läget ytterligare.
16.12.2018 - 18.00

Sjundeå betalar 60 000 om året för att öringen ska få bättre livsmiljö

Sjundeå kommun deltar i förbättringen av Sjundeå å med 60 000 euro om året fram till år 2024.
12.12.2018 - 08.00

Seniorer uppskattar gratis halkskydd

Sjundeå kommun delar ut gratis halkskydd till kommuninvånare över 65 år. Under första utdelningsdagen var intresset medelmåttigt.
11.12.2018 - 16.00

Inleder försök ett år tidigare - ettor får lära sig finska redan i januari

Sjundeå tidigarelägger undervisningen i finska och engelska tidigare än i övriga landet. Det betyder att första- och andraklassarna får två extra veckotimmar redan i januari.
5.12.2018 - 16.00

Förvaltningsavdelningen vill utreda om skolcampus kan ersätta kommunhuset

Det kunde vara värt att utreda om Sjundeås förvaltningsavdelning kunde få plats i det nya bildnings- och välfärdscampus som planeras. Det anser kommundirektören, som berett ärendet för kommunstyrelsens möte på måndag.
23.11.2018 - 17.00

Lyfter upp kulturen - instiftar nytt pris

Sjundeå kommun börjar uppmärksamma kultursektorn med ett årligt pris.
22.11.2018 - 10.00

Fullmäktige godkände budgeten utan ändringar

Trygg och måttfull, kallade kommunstyrelsens ordförande Merja Laaksonen (SFP) Sjundeås budget för år 2018.
12.11.2018 - 20.41