Axxell vill ha öppen dialog

26.1.2018 - 14.00

"Raseborg behöver nordiska vänner!"

Raseborgs stadsfullmäktiges första vice ordförande Ulf Heimberg vill återuppväcka det nordiska vänortssamarbetet.
20.12.2017 - 15.00

Socialsamarbete slogs fast

SDP vill fortfarande inte slå ihop Ingås socialservice med Sjundeås. Farhågor som yttrats bland personalen lyftes upp som motivering i måndags.
5.12.2017 - 15.00

Råttobservationer efterlyses

Miljövården inom Raseborgs stad, Sydspetsens miljöhälsa och Yrkeshögskolan Novia samarbetar kring ett projekt om råttor i tätorter. De samtal som hälso- och miljöinspektörerna får tyder på att råttor förekommer rätt allmänt. Därför vill man nu samla in fakta.
21.11.2017 - 14.07

Kinesiska turister hittar till Sjundeå

8.11.2017 - 08.00

Projekt sammanför unga och veteraner

En högklassig konsert samlar pengar för ett nytt unikt samarbete mellan arbetslösa unga och krigsveteraner.
25.10.2017 - 15.00

Bibliotek samarbetar mera

I februari 2018 går Lukasbiblioteken i Ingå, Hangö och Raseborg ihop med de östnyländska biblioteken och blir Hellebiblioteken. Fritidsnämnden i Raseborg har godkänt nya användarregler, lånetider och avgifter.
13.10.2017 - 15.59

Fusion av energi och vatten utreds

Ett utökat samarbete eller en fusion mellan Ekenäs energi och Raseborgs vatten ska utredas.
10.10.2017 - 16.41

Studerande från Axxell lär sig vårda med unik metod

Litet som försökskaniner känner de sig – på gott och ont – de närvårdarstuderande från yrkesinstitutet Axxell som fått sin utbildning utlokaliserad till Villa Anemone i Karis.
26.9.2017 - 12.00

Huldin och Regatta går olika vägar

Krögare Dave Huldin och Regatta bryter sitt kontrakt. Dave Huldin startade i våras restaurang Solsidan i spaet och kort därefter öppnade Restaurang Brasseriet i Hotell Regatta. Nu lämnar han över uppdraget till operatören.
22.8.2017 - 10.23

Mikael Sjövall

I dag: Bundsförvanter

Konstigt nog verkar de vitryska dödsstraffen och kränkningarna av de mänskliga rättigheterna vara som bortblåsta då EU nu har skiftat fokus.
23.5.2017 - 06.08

Starkare tillsammans än var för sig

De flesta småföretagare underskriver förmodligen att det är krävande och ibland tungt att få verksamheten att löna sig eller någorlunda gå runt. Men att jobba ihop med andra kan underlätta på många plan.
31.3.2017 - 10.12

Insändare: SFP välkomnar samarbete med Sannf?

SFP i Raseborg är berett till samarbete med ett parti som står så långt ifrån de ideal SFP påstår sig värna om.
31.3.2017 - 05.50

Högfors backade ur samarbete kring transporter

Ingå kommun ville tillsammans med Högfors köpa en tjänst som transportkoordinator av Lojo för att nå synergier vid planering av kommunala transporter. Högfors sa nej.
28.3.2017 - 14.13

Samarbete förnyas inom kulturen

Raseborg ingår fyraåriga avtal med fyra olika aktörer. Alla är trogna kompanjoner.
1.3.2017 - 17.01

Företagare varnar varandra på Whatsapp

21.2.2017 - 12.55

Ett forum för tätt samarbete i glesbygden

22.10.2016 - 16.08

Musiken förenar Ingå och Håbo i helgen

7.9.2016 - 14.05

Inomhusluftproblem i skolor blir startskott till ett unikt samarbete

11.8.2016 - 18.00