Gympasalen i Seminarieskolan har ännu inte börjat renoveras – salen är ur bruk hela höstterminen

14.8.2019 - 19.00 Premium

En del av sjukhuset ska renoveras

Raseborgs sjukhus B-del, det vill säga avdelningen för internmedicin och dialysen ska få ny ventilation, ny fasad och nya fönster.
31.7.2019 - 13.58

Fukt och lim ger problem med inomhusluften i nytt kommunhus - nu åtgärdas felen en våning i taget

Kyrkslätts kommunhus som länge haft problem med inomhusluften skall renoveras en våning i taget. Kommunen har förhandlat om renoveringen med husets ägare i nästan två år.
3.5.2019 - 10.00 Premium

Landmärke återfår sin glans

Vattentornet i Karis rustas upp från grund till kupol och avkläs samtidigt sina fasadplåtar.
17.3.2019 - 10.00 Premium

Sjundeå vill ha ett pris på reparation av idrottshallen

I samband med planeringen av den nya skolan i Sjundeå ska kommunen utreda vad en renovering av den gamla idrottshallen kostar.
10.3.2019 - 12.00

Bara taket är i skick på Volshemmet - kommunen ska söka alternativ för äldrevården

Volshemmet som Kyrkslätt kommun upprätthåller kräver en grundlig renovering för att det också i framtiden ska kunna användas som ett vårdhem för åldringar.
7.3.2019 - 12.00 Premium

Företag avvisade medlingsbud – vill ha 142 000 för sprucket hus

Mekaniska marin vill ha 142 000 euro i ersättning för de skador som åsamkats företagets byggnad i samband med renoveringen av kajkanten i Ingå hamn. Företaget har förkastat ett medlingsbud av entreprenören.
28.1.2019 - 08.00

Renoveringen av kajkanten skadade byggnad intill – nu tvistar parterna om ansvaret

Ett båtföretags tegelbyggnad på västra sidan av Ingå å har fått omfattande skador i samband med renoveringen av kajen. Av säkerhetsskäl kan byggnaden inte användas. Entreprenören säger att man följt planerna för jobbet.
23.11.2018 - 07.00

Ny vändning i skolcampusprojektet: Kan skolan bli hälsovårdscentral?

Utred om den nyare delen av Aleksis Kiven koulu kunde byggas om till hälsovårdscentral. Det var grundtrygghetsnämndens besked till tekniska nämnden i Sjundeå. Men beslutet kantas av skepsis.
16.11.2018 - 20.00

Kaféet på Tulludden stängt


17.10.2018 - 14.00

Insändare: Uncans renovering förbryllar många

Förfaringssättet med Ungdomsgården renovering förbryllar många och strider på alla vis mot dagens teknik.
9.10.2018 - 05.55

Reparationer ska förlänga bruket av skolorna

I två skolor i Kyrkslätt har det gjorts stora renoveringar under sommaren. I Nissniku skola i Masaby och i Winellska skolan försöker man åtgärda inomhusluftsproblem.
9.8.2018 - 16.00

Järnvägsstationen får ett ansiktslyft

Reparationen av den anskrämliga gångtunneln vid Kyrkslätt järnvägsstation har äntligen börjat. Arbetet som planerats i år fortsätter ända till våren.
12.7.2018 - 10.00

Stängd affär förändrar köpvanorna

Renoveringen av mataffären i Sjundeå är en bra affär för den lokala kiosken. Och kunderna verkar nöjda trots en del kritik på sociala medier.
11.4.2018 - 12.45

Sjundeå anställer projektchef för skolbygge

Den omfattande renoveringen av skolorna i Sjundeå behöver en extern projektchef för att lyckas, lyder konsultförslag.
23.3.2018 - 11.00

I gamla trähus får restauratören ofta böja sig

Restaurera, renovera eller reparera är alternativen för att åtgärda ett gammalt hus i dåligt skick. Utom ifall man inte gör det mest radikala och jämnar byggnaden med marken. Men gamla stadsmiljöer är i dag oftast kulturmärkta och därmed är det yttre skyddat. Om interiören värnar egentligen bara ett genuint intresse hos ägaren.
19.3.2018 - 10.00

Sjösättningen flyttar från torget

Båtar ska i framtiden sjösättas endast på den västra stranden av ån i Ingå. Då kajkanten repareras byggs ingen ny ramp på torgsidan.
14.2.2018 - 17.00

Kyrkfjärdens skola granskas

Kyrkfjärdens skola planeras för 180–200 elever. En ny granskning av skolan ska göras för att se var reparationsbehoven ligger.
30.1.2018 - 11.00

Arbetsgrupp ska planera skolan

En arbetsgrupp som ska planera hur Ingå kommun ska gå tillväga med renoveringen av Kyrkfjärdens skola föreslås för kommunstyrelsen. Beslutet tas på tisdag.
3.11.2017 - 14.32