Klara Eklund blir direktör för Raseborgs Vatten

20.5.2019 - 12.35 Premium

18 vill leda Raseborgs Vatten

Arton personer har sökt jobbet som direktör för Raseborgs Vatten. Tolv av de sökande är hemma från Raseborg.
8.4.2019 - 10.44

Flaskpost i Snappertuna en kampanj för rent vatten

Företaget JMS Raikasvesi från Lojo hade för några veckor sedan en vattenprovtagningskampanj i åtminstone Snappertuna.
6.3.2019 - 14.00 Premium

Jakten på ny vattendirektör inleds

Det kommunala affärsverket Raseborgs Vatten behöver en ny direktör. Verkets direktör Tom Törnroos har meddelat att han ansöker om pension från den 1 mars 2020.
6.2.2019 - 13.00

Vattenledningsarbete stängde Järnvägsgatan

Järnvägsgatan i Ekenäs stängdes i tisdags av från Flemingsgatans korsning fram till K-supermarket. Orsaken är sanering av vattenledningar. Arbetet kommer pågå i några veckor.
28.11.2018 - 10.00 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Vattnet värt att värna om

Finns det en risk att Raseborgs vatten blir en handelsvara i framtiden? Den frågan måste fullmäktigeledamöterna ha i åtanke då de ska besluta om vattenverkets framtid.
19.10.2018 - 08.00

Insändare: Slå inte ihop Raseborgs Vatten och Ekenäs Energi

Vi måste tänka långsiktigt på följderna av besluten som fattas nu och föreställa oss hoten och möjligheterna till och med för de kommande generationerna.
25.9.2018 - 05.55

Kritik inifrån mot fusion

Tom Törnroos, Raseborgs Vattens direktör, är mycket kritisk till en eventuell fusion av Ekenäs Energi och Raseborgs Vatten.
14.9.2018 - 08.00

Utlåtanden begärs in om fusionsplan

Konsultföretaget BDO:s slutrapport om en eventuell fusion mellan Raseborgs Vatten och Ekenäs Energi är klar.
28.8.2018 - 16.33

"Grundregeln är öppenhet"

28.4.2018 - 09.00

Avloppsläckage flera gånger per år

Under tio dagar i fjol regnade det så mycket att pumpstationen vid Rödgrund i Ekenäs inte mäktade med vattenmassorna. En del av avloppsvattnet bräddade vid stationen och rann ut i Stadsfjärden.
17.4.2018 - 07.00

Fusion av energi och vatten utreds

Ett utökat samarbete eller en fusion mellan Ekenäs energi och Raseborgs vatten ska utredas.
10.10.2017 - 16.41

Vattenläckage på Norra Strandgatan

3.8.2016 - 09.44

Ventilarbete orsakade vattenavbrott

25.7.2016 - 11.40