Äggstra bra i påsk – Visans vänner ger vårkonsert

Visans vänner i Västnyland ordnar vårkonsert "Äggstra bra visor" samt öppen scen på lördag.
19.4.2019 - 16.00

Domstol får ta ställning till Hagahemmets flytt

18.4.2019 - 07.00 Premium

Nämnder godkände plan för projekt Svartå

I kväll ordnas en information för Svartåbor och andra intresserade om projekt Svartå. Projektplanen godkändes av bildnings- respektive tekniska nämnden i går.
17.4.2019 - 17.30

Kulturinstitutet höjer sina terminsavgifter

Raseborgs kulturinstitut höjer terminsavgifterna inom den grundläggande konstundervisningen i musik inför läsåret 2019–2020.
17.4.2019 - 16.03

Konst: Leonor Ruiz Dubrovin är både spansk och finlandssvensk – nu ställer hon ut konst med feststämning på Elverket


17.4.2019 - 11.00 Premium

Kammarkören framför Jesu sju ord i musikalisk form

Västnyländska kammarkören ger en långfredagskonsert med andaktsfull musik i passionstiden.
16.4.2019 - 16.00

Arbetsgrupp tillsätts för konstmuseet Kronan

En arbetsgrupp som bland annat ska utreda vilka konsekvenser det planerade konstmuseet Kronan får för staden ska utses.
16.4.2019 - 15.00

"Var och en ska få välja slamtransport själv"

Raseborgs stadsstyrelse är av samma åsikt som miljö- och byggnadsnämnden – varje fastighetsägare ska själv få välja vem man anlitar för transport av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar.
16.4.2019 - 12.00

Anbud på Knipnäs förkastades, planläggning påskyndas

Stadsstyrelsen i Raseborg har i enlighet med stadsdirektör Ragnar Lundqvists förslag förkastat anbuden på aktierna i Fastighets Ab Knipnäs i Ekenäs.
16.4.2019 - 10.37

Från Jägarbacken till Arkadiabacken

16.4.2019 - 08.00 Premium

Förnyat förtroende för fyra år igen

15.4.2019 - 18.00 Premium

Helena Lindqvist gillar övergivna platser – vill väcka känslor med sina fotografier

En väg genom ett åkerlandskap. En ormbunksskog. En sjö. Och kvinnor i olika skeden av livet. Det visas på Helena Lindqvists fotoutställning i Karis.
15.4.2019 - 17.00 Premium

Trettioårig brassensemble på turné – besöker Karis kyrka på måndag

Brassensemblen S:t Michael Brass besöker Karis på turné.
15.4.2019 - 16.00

15 670 raseborgare röstade

Valdeltagandet i Raseborg nådde nya höjder. I årets riksdagsval röstade 15 670 raseborgare, vilket ger ett valdeltagande på 71,8 procent, jämfört med 72 procent i hela landet. 2015 var valdeltagandet i Raseborg 64 procent.
15.4.2019 - 01.11

Så här röstade raseborgarna på raseborgarna

I Raseborg höll man rösten hemma. Av de kandidater som har Raseborg som hemort fick Thomas Blomqvist (SFP) 3 637 röster i hemstaden, medan tvåan Johan Kvarnström fick 3 133 röster i hemstaden. Båda klarade ribban och valdes in.
15.4.2019 - 01.04

"Jättetacksam över förtroendet"

Thomas Blomqvist, SFP, från Tenala fick förnyat förtroende och fortsätter i riksdagen.
15.4.2019 - 00.25

Raseborgs röster dröjer

Valdeltagandet ser ut att nå nästan 72 procent i Raseborg – men rösträkningen är väldigt seg.
14.4.2019 - 22.32

Spänd förväntan på Santa fe

14.4.2019 - 21.44

Hyran i nya boendet i Gammelboda fastställd

12.4.2019 - 20.00 Premium