Marina Holmberg

Ledare: Rätt stöd så tidigt som möjligt

Allt fler unga mår dåligt. Kommunerna måste se till att det finns tillräckligt många psykologer och kuratorer i skolorna.
3.10.2019 - 19.22 Premium

Hilkka Olkinuora

I dag: Den dystra sanningen

Det är kallt, hon fryser och darrar. Hon har försökt drunkna, men ångrat i sista stund och blivit stående.
3.9.2019 - 06.10 Premium

Vi frågar "Läget?" och vi svarar "Tack, bra" – oavsett hur vi mår

Dave Huldin kraschade rejält. Nu har han kravlat sig ut ur mörkret med hjälp av terapi och medicinering. Hans önskan är att vi ska börja våga prata om det tabubelagda ämnet psykisk ohälsa.
27.8.2019 - 09.00 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Psykisk ohälsa är en folksjukdom

Riksdagen ska behandla ett initiativ som ska göra det lättare att få vård för psykiska problem. En förändring behövs för kostnaderna för psykisk ohälsa är höga.
25.7.2019 - 19.30 Premium

Niclas Erlin

Ledare: Dags lätta på kraven

Gång på gång konstateras att många unga mår dåligt och att de inte klarar av pressen i vardagen. Ändå gasar vi på som förr.
10.5.2019 - 19.48 Premium

Mental hälsa lyfts fram på trehundra meter

Svenskfinlands enda lopp som lyfter fram vikten att prata om psykisk ohälsa ordnas i Karis på onsdag. Då infaller världsdagen för psykisk hälsa.
9.10.2018 - 12.00

I klubbhuset blir psykisk ohälsa normalt

Ett ställe där man får känna sig frisk. Vara något mer än en diagnos. Och få hjälp på den snåriga vägen tillbaka från psykisk ohälsa. Det är klubbhus Fontana.
9.10.2018 - 12.00

De egna får oftast besked

Då en person ska förordnas en intressebevakare kan anhöriga beaktas som alternativ. Men magistraten letar inte med ljus och lykta efter någon som ställer upp.
21.9.2018 - 07.00

Anhöriga vill lätta på förlåten kring psykvården

Anhöriga till personer med psykisk ohälsa känner sig förbisedda i vården. De vill ha större andel i vårdprocessen.
21.9.2018 - 07.00

Psyksjuka har inte råd att leva

Att ha en intressebevakare är en dyr affär. För en psyksjuk utan inkomster ska trettio euro i veckan räcka för allt från mat till fritidssysslor.
21.9.2018 - 07.00

Marina Holmberg

Ledare: Psykisk ohälsa inget spöke

Unga finlandssvenska flickor mår sämre än medeltalet i landet. De behöver få stöd innan det är för sent.
20.9.2018 - 19.30

Marina Holmberg

Ledare: Barnskydd i kris behöver mer personal

Socialarbetarna känner sig otillräckliga, familjernas problem blir mer mångfasetterade. Det behövs mer resurser nu.
27.2.2018 - 14.08