Mental hälsa lyfts fram på trehundra meter

Svenskfinlands enda lopp som lyfter fram vikten att prata om psykisk ohälsa ordnas i Karis på onsdag. Då infaller världsdagen för psykisk hälsa.
9.10.2018 - 12.00

I klubbhuset blir psykisk ohälsa normalt

Ett ställe där man får känna sig frisk. Vara något mer än en diagnos. Och få hjälp på den snåriga vägen tillbaka från psykisk ohälsa. Det är klubbhus Fontana.
9.10.2018 - 12.00

De egna får oftast besked

Då en person ska förordnas en intressebevakare kan anhöriga beaktas som alternativ. Men magistraten letar inte med ljus och lykta efter någon som ställer upp.
21.9.2018 - 07.00

Anhöriga vill lätta på förlåten kring psykvården

Anhöriga till personer med psykisk ohälsa känner sig förbisedda i vården. De vill ha större andel i vårdprocessen.
21.9.2018 - 07.00

Psyksjuka har inte råd att leva

Att ha en intressebevakare är en dyr affär. För en psyksjuk utan inkomster ska trettio euro i veckan räcka för allt från mat till fritidssysslor.
21.9.2018 - 07.00

Marina Holmberg

Ledare: Psykisk ohälsa inget spöke

Unga finlandssvenska flickor mår sämre än medeltalet i landet. De behöver få stöd innan det är för sent.
20.9.2018 - 19.30

Marina Holmberg

Ledare: Barnskydd i kris behöver mer personal

Socialarbetarna känner sig otillräckliga, familjernas problem blir mer mångfasetterade. Det behövs mer resurser nu.
27.2.2018 - 14.08