politik
»

Nyvalt Folkting samlas i Hangö

Ett nytt Folkting med 75 ledamöter har utsetts.
22.4.2017 - 11.11

I dag: I kommunalvalets efterdyningar

Väljarna ville ha en förnyelse och en föryngring, men litade på att den kan ske inom de etablerade stora partierna i våra kommuner.
21.4.2017 - 06.05

Marina Holmberg

Ledare: Vem har makten?

Flera västnyländska kommuner har valt en friare koppling mellan fullmäktige och nämnderna. Det här kan bli problematiskt om inte besluten är väl förankrade i båda organen.
20.4.2017 - 18.02

Nya stadgan godkänd efter debatt

Man hade rätt olika syn på demokrati när fullmäktige höll ett extra möte för att behandla förvaltningsstadgan – för femte gången denna valperiod.
20.4.2017 - 14.00

Styrelsen tar ställning till mindre nämnder

20.4.2017 - 08.00

"De ungas mandat måste respekteras"

19.4.2017 - 08.57

Förändringen är inget att fasa över

Att 40 procent av fullmäktigeledamöterna i Raseborg är nya, åtminstone på pappret, är på inget vis exceptionellt. I vissa fall är politisk erfarenhet viktig.
19.4.2017 - 07.58

Nya mål för Johan Berglund

19.4.2017 - 07.00

Henrik Meinander

I dag: Socialliberala jeremiader

Strikt taget är ju alla partier populistiska. Var och en är ute efter att öka sitt röstetal och inflytande, kort sagt sin popularitet.
19.4.2017 - 06.08

Fullmäktiges roll försvagas i Raseborg

13.4.2017 - 17.01

I dag: Dagen efter

Många frågor i vardagen löses med lokala beslut: skola, friska skolbyggnader, kultursatsningar, idrottsarenor, planering och byggrätter, men kommunikationerna kräver regional samverkan.
13.4.2017 - 06.08

Adlercreutz plockade röst på röst, också De gröna gick bra

De gröna bättrade på till elva mandat och SFP:s riksdagsledamot Anders Adlercreutz fick 1 774 röster i kommunalvalet i Kyrkslätt. Även om partiet tappade två mandat, blev Samlingspartiet ändå till slut störst.
11.4.2017 - 18.20

Lemberg ger plats åt nya krafter

8.4.2017 - 12.04

"Atmosfären för svenskspråkiga inte den bästa möjliga"

Corinna Tammenmaa som suttit i både kommunfullmäktige och -styrelsen i Kyrkslätt tackar för sig – främst på grund av sitt jobb.
8.4.2017 - 12.03

SFP bytte ordförande i det tysta

31.3.2017 - 07.28

I dag: Vad är det för fel på unga väljare?

Väljer man att inte gå i gymnasiet efter grundskolan tar undervisningen i samhällsfrågor ganska långt slut redan vid 15-årsåldern.
31.3.2017 - 06.05

Insändare: SFP välkomnar samarbete med Sannf?

SFP i Raseborg är berett till samarbete med ett parti som står så långt ifrån de ideal SFP påstår sig värna om.
31.3.2017 - 05.50

Dags att botanisera bland kandidater

9.3.2017 - 00.53

Anita Westerholm leder Svensk Ungdom i Raseborg

Svensk Ungdom i Raseborg höll årsmöte söndagen 5 mars och mötet valde enhälligt Anita Westerholm till ny ordförande för styrelsen. Westerholm är från Ekenäs och är 22 år gammal.
7.3.2017 - 14.08