Invånare protesterar mot parkering i hamnen, vill ha distansparkering för båtfolket

Parkeringsplatser och båtförvaring i småbåtshamnen förstör Ingås vackraste område, anser invånare som bor intill hamnen.
29.11.2018 - 10.00

Ingåport gör Täkter till ett centrum – ska beaktas i Nylandsplanen

Om 50 år kommer täkter att vara ett servicecentrum tack vare utvecklingen av företagsområdet Ingåport. Därför ska också Täkter noteras i landskapsplanen, anser Ingåstyret.
27.11.2018 - 13.00

Nämnd: Kopparnäs ska noteras i landskapsplanen för att stärka Degerbys status

Degerby, Barösund och Fagervik måste få en tydligare betoning i landskapsplanen för Nyland. Och Kopparnäs ska lyftas fram som en trumf i sammanhanget.
21.11.2018 - 10.40

Underfart under stamvägen främjar motionsbana, knyts till Ingåportplan

En ny motions- och naturstig i Ingå kopplas ihop med planläggningen av företagsområdet Ingåport. Orsaken är en underfart under stamvägen som är ett alternativ för Ingåport och skulle stödja motionsbanan.
15.11.2018 - 10.00

Ingåstrand blir dubbelt så stort

Området för detaljplanen för Ingåstrand måste utvidgas. Samtidigt ska detaljplanområdet väster om hamnen justeras.
25.9.2018 - 12.00

Mira Strandberg

Ledare: Ingå planerar för skiftande behov

Många värden kolliderar kring Kyrkfjärden i Ingå. Planeringen av Ingåstrand måste kompletteras med åtgärder för att förbättra naturens mångfald för att inte områdets attraktionsfaktorer ska försvinna.
17.8.2018 - 11.00

Ingåstrand aktiverade ortsborna

Hur parkeringen i kommuncentrum ska lösas var ett av de största diskussionsämnena under planeringsträffen för Ingåstrand i tisdags.
8.8.2018 - 15.26

Mera höghus önskas i Kyrkslätts centrum

Församlingarna som äger köpcentret Kirsikka föreslår att köpcentret utvidgas och att man bygger nya höghus i anslutning till det.
18.5.2018 - 13.00

Planförslaget förbiser västra Nyland

En vindkraftspark i skärgården förstör miljön och hotar djurlivet, anser motståndare. Och kommunerna oroar sig för regionens status i landskapsplanen.
12.5.2018 - 09.00

Två byråer utvecklar Ingåstrand

Olika tyngdpunkter i förslagen till utveckling av Ingåstrand gjorde att juryn i arkitekturtävlingen valde att utse två vinnare.
26.4.2018 - 16.00

Båtföretag bygger en ny hall i Torp


25.4.2018 - 18.00

Nu görs ett nytt försök med höghus i Sjundeå centrum

25.4.2018 - 08.00

Juryn utser bästa idén för Ingåstrand

Tio privatpersoner och föreningen Pro Ingå har utnyttjat möjligheten att komma med åsikter om arkitektplanerna för Ingåstrand. Den vanligaste kommentaren är att bebyggelsen vid stranden inte får bli för hög.
21.4.2018 - 12.00

Plan siktar på vindkraft år 2050

10.4.2018 - 06.58

Trafik och berg ses som helhet


20.1.2018 - 15.00

Ny plan skyddar stationsområdet

En ny detaljplan skyddar byggnaderna och miljön kring Sjundeå station.
20.1.2018 - 11.00

Marsuddenplan till påseende

Efter anmärkningar av miljöföreningar har planbeskrivningen för Marsuddens område kompletterats vad gäller naturvärden.
16.1.2018 - 16.00

Störsviks dolda resurser ska utnyttjas bättre

22.12.2017 - 07.00

Invånare kritiserar kommunal info

Det är för svårt att få information om olika skeden i kommunens planeringsverksamhet. Invånare och markägare känner sig förbisedda och klagar till tekniska nämnden.
4.10.2017 - 15.00

Uppsving för Sunnanvik kräver vision

Sunnanvik blev aldrig den sjudande företagsby som målades upp i början av 2000-talet. Nu ska detaljplanen för området ses över.
31.8.2017 - 07.00