Det nya havsnära bostadsområdet Ingåstrand går framåt – inga besvär sinkade planläggningen

Planområdena Ingåstrand och anslutande Kyrkby båthamn ligger i Ingå centrum i havsnära miljö. Detaljplanerna som godkändes i juni godkända och vann laga kraft i augusti möjliggör en betydande utveckling av centrum och småbåtshamnen.
6.8.2019 - 14.00

"En bro över Slussen jagar bort uttrarna" – miljöfolket oroar sig för konsekvenser av nya Marsuddenplanen

27.6.2019 - 11.01 Premium

Rudus har snart brutit all sten på sitt område – vill ha nya klippor att bita i

Rudus stenbrytning i Joddböle har slagit nya rekord men berget håller på att ta slut. Företaget vill flytta brytningen till ett intilliggande område.
25.6.2019 - 07.00 Premium

Skrotexport bäddar för energiimport – Ingå hamn växer så det knakar

En av Finlands största hamnar för skrotexport finns numera i Ingå. Inkoo shipping exporterar 150 000 ton skrot per år. I fjol slog hamnen alla tiders rekord.
25.6.2019 - 07.00 Premium

Ingåstrand är värt två miljoner

Området för det nya Ingåstrand har värderats till två miljoner. Försäljningspriset täcker inte kommunens kostnader för infrastrukturen till området.
4.6.2019 - 09.00 Premium

Ingå gör rum för fler bilar – här får du parkera i framtiden

Torgparkeringen i Ingå blir kvar – i stället flyttas torget. P-områden ska byggas ut och få tydligare märkningar för effektivare användning, och helt nya p-områden röjas på sikt.
28.5.2019 - 12.03 Premium

NTM-centralen sade nej men Sjundeå ger inte upp – fast boende på Marsudden planeras igen

Sjundeå startar planläggningen av Pickala-Marsudden på nytt. Ett havsnära bostadsområde anses öka kommunens dragningskraft. Tidigare försök att få igenom en plan har misslyckats.
14.5.2019 - 10.00

Ingå vill inte försinkas av planläggning – Bergvallaområdet ska planeras mer flexibelt

Bergvalla-området ska planeras närmare men en detaljerad planläggning kunde binda kommunen för mycket och utesluta nya företagare i området. I stället föreslås nu att området får en mindre begränsande markanvändningsplan.
10.5.2019 - 14.00

Markägare krävde mera byggrätt och slopade skyddsbeteckningar – alla fick nej i domstol

Alla tio klagomål över delgeneralplanen för inre skärgården i Ingå har förkastats av domstol.
9.5.2019 - 10.00

Politikerna vill utreda om kommunen kan byta mark i stället för att flytta rör – remitterade ärende om luktolägenhet

Tekniska nämnden i Sjundeå godkände inte tekniska direktörens förslag att flytta en avloppsledning som korsar två tomter.
11.4.2019 - 15.00

Täktervägen ska flyttas senare – först ska den jämnas ut

Om hela det nya företagsområdet Ingåport byggs kräver NTM-centralen en tunnel under stamvägen. Det blir för dyrt. Därför ska planen delas upp i mindre bitar.
9.4.2019 - 14.10

Äldrerådet ombeds tycka till om centralt serviceboende

Sedan planutkastet för Järnvägsgatan – Liljedahlsgatan behandlades i planläggningsnämnden i september har behoven ändrats. Nu finns ett resurserat serviceboende för upp till 80 personer med i förslaget. Äldrerådet ombeds komma med synpunkter.
28.3.2019 - 15.00 Premium

Sjundeå gör om planläggningen – ser över teman i stället för områden

Trafiken, värdefulla bergsområden, kulturhistoriska områden och miljöskyddet är de teman som Sjundeå valt då kommunen förnyar sina generalplaner temavis i stället för områdesvis. Greppet är rätt ovanligt i Finland.
22.3.2019 - 11.00 Premium

Domstol avslog överklagan – grönt ljus för femvåningshus i Ingå kyrkby

Ett femvåningshus vid prästgården i Ingå skadar inte det kulturhistoriskt värdefulla landskapet i Ingå kyrkby. Det anser Helsingfors förvaltningsdomstol.
7.3.2019 - 09.00

Bara få utlåtanden om kvinnoön hittills

Förslaget till ny stranddetaljplan för den så kallade kvinnoön Supershe island, Fjärdskär i Snappertuna skärgård, är framlagt till påseende. Bara ett fåtal utlåtanden har hittills lämnats in.
28.2.2019 - 16.10

Nämnd: Segel- och roddföreningar ska beaktas i hamnplan

Ett område för båtisättning och båtförvar bör reserveras i Ingå småbåtshamn. Det anser tekniska nämnden.
27.2.2019 - 14.00

Ingås nya sjösättningsramp har ritats klart – nu ska jobbet upphandlas

Den nya sjösättningsrampen som ska byggas väster om Ingå å i Ingå småbåtshamn kan nu konkurrensutsättas.
26.2.2019 - 11.00

Bakläxa för planförslag för kvinnoön

Planläggningsnämnden i Raseborg beslöt i onsdags efter omröstning att för sin del inte godkänna ett förslag till detaljplan för Fjärdskär som läggs fram till påseende.
31.1.2019 - 16.16 Premium

Mängden nya hus ökar sakta i Ingå

Mängden bygglov i Ingå har ökat märkbart sedan i fjol. Men än är det långt kvar till 1990-talets toppsiffror.
28.12.2018 - 10.00 Premium