Olycksutredningscentralen: Stäng plankorsningen i Skogby genast

OIycksutredningscentralen säger att korsningen där fyra människor omkom, är synnerligen farlig.
15.11.2017 - 13.34

De döda från Svenskfinland

Försvarsmakten gav på torsdagskvällen ut namnen på de tre beväringarna från Nylands brigad som omkom i den tragiska olyckan mellan ett militärfordon och en rälsbuss i Skogby i Raseborg på torsdagsmorgonen.
27.10.2017 - 08.33

Fyra fick sätta livet till i ökänd korsning

– Det är här den allvarligaste olyckan vid brigaden där beväringar varit inblandade, som jag känner till. Det är en mycket beklaglig olycka, säger stabschef kommendör Jörgen Engroos.
26.10.2017 - 17.03

Skogbykorsningen på lista över riskabla plankorsningar

Den överväldigande majoriteten, 76 procent, av Finlands alla plankorsningar är obevakade. Under de senaste åren har det inte gjorts några stora satsningar på att minska på antalet, säger man på Trafikverket.
26.10.2017 - 17.05

"Ingen extra finansiering för att förbättra plankorsningar"

Den överväldigande majoriteten, 76 procent, av Finlands alla plankorsningar är obevakade. Under de senaste åren har det inte gjorts några stora satsningar på att minska på antalet, säger man på Trafikverket.
26.10.2017 - 14.03

Trafikverket planerar undergång i Jeppas

Trafikverket vill ersätta plankorsningen i Jeppas med en undergång. Samtidigt överväger man att bygga en cykelväg längs kustbanan.
5.6.2017 - 09.30

Järnvägsbro ger tryggare väg

27.7.2016 - 15.16