Insändare: Undantag hade brutit mot lagen

Eftersom Fabriksuddens planläggning inte är färdig skulle ett godkännande av undantaget ha brutit mot flera punkter i lagen.
6.12.2018 - 05.56

Plan för fem nya höghus i Ekenäs

Fem nya höghus med inemot 170 bostäder kan bli verklighet längs Järnvägsgatan och Genvägen i Ekenäs inom 15-20 år.
1.10.2018 - 17.00

Staden vill inte flytta byggrätt i Läpp

Stadsstyrelsen ser risker med initierad planläggning.
25.4.2018 - 11.05

Miljonsatsning på plankorsningar – föreslagna åtgärder förbryllar

16.3.2018 - 16.40

"Vi säger välkommen Ingåstrand"

Det var idel lovord av politiker för projektet Ingåstrand vid fullmäktigemötet i Ingå i måndags. Alla partier betonade vikten av noggranna förberedelser och snabba tag i planeringen.
4.9.2017 - 19.00

Uppsving för Sunnanvik kräver vision

Sunnanvik blev aldrig den sjudande företagsby som målades upp i början av 2000-talet. Nu ska detaljplanen för området ses över.
31.8.2017 - 07.00

Ingåstrand går vidare


29.8.2017 - 10.15

Grönt ljus för utveckling av byn

19.8.2017 - 09.00

Framåt för planer på resecenter

Planläggningsnämnden har för sin del godkänt detaljplaneändringen för det planerade resecentrets område i Karis.
1.6.2017 - 16.39

Vision: en lummig oas mitt i Ingå

Ingå behöver en park för lugna stunder i naturen, anser Maarit Lassila, som driver galleri Karaija. Nu planeras en sådan oas intill galleriet.
27.5.2017 - 15.00

Nytt försök att få hus på Marsudden

Planeringen av ett nytt bostadsområde på Marsudden har återupptagits. Planutkastet ska vara klart i sommar.
24.5.2017 - 16.00

Inga höga staket i Hangö

11.5.2017 - 15.13

Varuboden bäddar för större

Varuboden-Osla har tagit ett initiativ till att ändra detaljplanen för stationsområdet i Ekenäs där andelslaget i dag äger tre tomter. Med ändringen önskar man få mer byggrätt.
24.4.2017 - 16.20

Genvägen vann laga kraft med precisering

Fullmäktige godkände i februari detaljplanen för Genvägen. Under besvärstiden har ingen opponerat sig, däremot har NTM-centralen lämnat in en rättelseuppmaning för den obebyggda tomten närmast Lidl.
19.4.2017 - 14.53

Nu kan Novias studerande planera konstruktioner virtuellt

16.3.2017 - 16.41

Nybygge planeras vid Granitborgen

13.3.2017 - 16.01

Lappviks framtid på kartan

Det var många som ville säga sitt om byns utvecklig i torsdags, då staden ordnade ett invånarmöte i Lappohjan koulu.
10.2.2017 - 15.30

Tulludden engagerar Hangöbor

I samband med detaljplaneändringar på Tulludden, bad staden om invånarnas åsikt om hur det populära området skall utvecklas. Inom utsatt tid svarade 553 personer på den elektroniska enkäten.
13.1.2017 - 14.05

Horsbäck länkar samman

31.12.2016 - 08.00