Genvägen vann laga kraft med precisering

Fullmäktige godkände i februari detaljplanen för Genvägen. Under besvärstiden har ingen opponerat sig, däremot har NTM-centralen lämnat in en rättelseuppmaning för den obebyggda tomten närmast Lidl.
19.4.2017 - 14.53

Nu kan Novias studerande planera konstruktioner virtuellt

16.3.2017 - 16.41

Nybygge planeras vid Granitborgen

13.3.2017 - 16.01

Lappviks framtid på kartan

Det var många som ville säga sitt om byns utvecklig i torsdags, då staden ordnade ett invånarmöte i Lappohjan koulu.
10.2.2017 - 15.30

Tulludden engagerar Hangöbor

I samband med detaljplaneändringar på Tulludden, bad staden om invånarnas åsikt om hur det populära området skall utvecklas. Inom utsatt tid svarade 553 personer på den elektroniska enkäten.
13.1.2017 - 14.05

Horsbäck länkar samman

31.12.2016 - 08.00

Inga hinder för inkvartering i Tvärminne

15.12.2016 - 15.00

Insändare: Våga satsa på centrala trafiklösningar

Förr eller senare måste man ta skeden i vacker hand och återuppta en parallell väg över Kråkholmen med egen bro över farleden, och leda den vidare under riksvägen till Österbyvägen.
22.10.2016 - 06.00

Insändare: Satsa nu på Björknäs!

Där skulle finnas all behövlig potential för att få området attraktivt, fint och fungerande.
15.10.2016 - 05.45

Genvägen till mer kommers

1.10.2016 - 14.00

Föräldrar oroade inför skolflytt

12.6.2016 - 10.00

Torgförsäljarna får säga sitt om Rådhustorget

26.5.2016 - 14.30

Jolkbyån behöver en ny fåra

17.5.2016 - 15.30

Styrelsen förordar byte av mark för hamnen i Bromarv

26.4.2016 - 13.21

Mårten Johansson projektchef för planerna i Bromarv hamn

22.4.2016 - 17.30

Tunnelplanen återupptas

19.2.2016 - 16.57

Grannarna protesterar mot lägergårdsplan

14.2.2016 - 09.00

Kjerin vill ha diskussion om Porkala

13.2.2016 - 09.00