Insändare: Översyn av trafiken i Ekenäs behövs

30 euros parkeringsböter syns ingenstans i statens bottenlösa kassa, men de lämnar ett tråkigt minne av vår sommarstad.
2.8.2019 - 05.57

Insändare: Tillåt mera parkering

Man bör absolut ordna parkeringarna så att företagen i hamnområdet inte lider av parkeringsproblemen.
26.7.2019 - 05.56

Ingå gör rum för fler bilar – här får du parkera i framtiden

Torgparkeringen i Ingå blir kvar – i stället flyttas torget. P-områden ska byggas ut och få tydligare märkningar för effektivare användning, och helt nya p-områden röjas på sikt.
28.5.2019 - 12.03 Premium

Parkeringen i Kyrkslätt fungerar inte - kommunen överväger lapplisor

Parkeringsövervakningen i Kyrkslätt fungerar inte ändamålsenligt. Kommunaltekniska nämnden diskuterar parkeringsövervakning nästa vecka.
30.11.2018 - 18.00

Invånare protesterar mot parkering i hamnen, vill ha distansparkering för båtfolket

Parkeringsplatser och båtförvaring i småbåtshamnen förstör Ingås vackraste område, anser invånare som bor intill hamnen.
29.11.2018 - 10.00

Försvaret visar upp sig i Stallörsparken

På fredag ordnar försvarsmakten en av sina festligheter inom ramen för 100-årsfirandet i Stallörsparken i Ekenäs. Trafiken i centrum av staden påverkas märkbart under hela dagen.
22.8.2018 - 17.00

Niemi vill se p-avgifter i Hangö

12.8.2018 - 11.00

Parkeringen begränsas i Kyrkslätt

Parkeringen i centrum av Kyrkslätt skall bli mer disciplinerad. De parkeringsplatser och gator som kommunen administrerar över har fått nya parkeringsskyltar.
27.9.2017 - 15.38

Insändare: Var parkera vid Karis hvc?

Att hitta ledig parkeringsplats är nästan en omöjlighet.
16.11.2016 - 05.50

Insändare: Gör torget till en oas

Torget har inte varit någon skönhet.
5.10.2016 - 05.45

Möjlig lösning på tjugoårig tvist

29.7.2016 - 16.30

Torgförsäljarna får säga sitt om Rådhustorget

26.5.2016 - 14.30

Regler för parkering på torget

23.5.2016 - 11.16