nyland
»

Många slopar dagens viktigaste mål

Frukosten, eller morgonmålet, kallas ofta dagens viktigaste måltid. Men ändå låter var fjärde nylänning bli att äta frukost, visar en färsk undersökning.
19.4.2018 - 12.00

I dag: Hela landskapet ska utvecklas

Det är viktigt att komma ihåg att livet är lokalt.
6.4.2018 - 06.07

Ampers bussar tar upp kampen mot HRT

Helsingforsregionens trafiks nedläggning av de direkta bussturerna från Kyrkslätt till Helsingfors öppnar upp för konkurrens.
3.1.2018 - 16.50

Hangöbo årets unga företagare


12.5.2017 - 09.20

Slit var kvinnans lott för hundra år sedan

Utan fulla rättigheter, underställd mannens välvilja, starkt normstyrd. Den fattiga finländska kvinnan för hundra år sedan hade en ställning som på många sätt kan jämföras med kvinnorna i talibanernas välde.
8.3.2017 - 07.00

Västnyländska kommundirektörer protesterar mot ny landskapslag

Tjugotvå stads- och kommundirektörer från Nyland har undertecknat en gemensam deklaration mot utkastet till ny landskapslag. Bland undertecknarna finns Hangös, Raseborgs, Ingås, Sjundeås, Lojos och Kyrkslätts direktörer.
21.2.2017 - 14.39

"Prästens uppdrag ska inte privatiseras"

Borgåprästen Fred Wilén lyfter i sin Pastorpax fram frågan om prästernas revir och reglerna kring förrättningar som görs på "främmande" mark.
6.1.2017 - 08.00

Förändringsledarna för Nyland är valda

22.11.2016 - 10.36

Det är nu vårt nya landskap tar form

Reform Bara en person ska representera sex västnyländska kommuner i en arbetsgrupp som förbereder landskapsreformen i Nyland. Valet görs nu.
19.11.2016 - 08.00

Marina Holmberg

Ledare: Ett vårdområde i Nyland

Allt krut behövs för att genomföra en vårdreform på lika grunder för alla.
4.10.2016 - 15.59

Ledare: Hellre stort än stympat

1.9.2016 - 16.00

Många och stora vinster till Nyland

28.7.2016 - 09.23

Jaktlicenserna ökar i Nyland

27.7.2016 - 14.00

Kommuner redo integrera flyktingar

8.3.2016 - 11.45

Delat Nyland kräver nytt beslut

25.1.2016 - 13.57