nybygge
»

Ny tågdepå för 100 tåg behövs - Bobäck är ett av alternativen för depån

Lokaltågstrafiken skall få en ny depå vid kustbanan. I den första utredningen om var depån kunde placeras föreslås Bobäck och Getberget i Kyrkslätt samt Mankby i Esbo.
18.9.2019 - 13.00 Premium

Sjundeå erbjuder föreningar salar som inte passar för idrott – flera grenar kan inte träna alls i kommunen

De lokaler som Sjundeå kommun vaskat fram som ersättning för bollhallen lämpar sig inte för de grenar som kommunen föreslagit dem för. Nu befarar föreningarna att vissa grenar kan dö ut i Sjundeå.
13.9.2019 - 10.00 Premium

Föräldrar försiktigt optimistiska till stabilare läge inom dagvården – men: "Det har sagts förr att inga ändringar ska göras"

Om ett år ska det vara klart hur och var dagvårdsgrupperna i Sjundeå placeras i framtiden. Nu är planen att den svenska dagvården i centrum placeras i en del av Sjundeå svenska skola när det nya skolcampuset står klart.
15.8.2019 - 13.00 Premium

Kyrkslätt vill bygga sin vårdcentral själv – behöver lån på 43 miljoner euro

Att social- och hälsovårdsreformen föll i riksdagen har också förändrat sättet hur Kyrkslätts nya vårdcentral skall förverkligas. Kommunen tänker ta lån och låta bygga centralen själv.
3.5.2019 - 14.00 Premium

Kyrkfjärdens skola ska bli så grön som möjligt – trä som byggmaterial ska gynnas

Ett nybygge för Kyrkfjärdens skola skulle enligt de nuvarande planerna kosta mellan åtta och åtta och en halv miljon euro. Projektet ska genomföras med så små koldioxidavtryck som möjligt.
15.4.2019 - 13.00

Sjundeå behöver 20 miljoner – mera lån kan göra orten till en kriskommun

Lånemängden per invånare i Sjundeå dubbleras fram till 2025 om kommunen lyfter lån för att bygga den nya skolan som planeras. Två kriterier för kriskommuner uppfylls redan nu, mera lån försvårar läget ytterligare.
16.12.2018 - 18.00

Lojoskola har dålig inomhusluft, Ingå förordar ny byggnad

En helt ny byggnad är det bästa alternativet för Järenfeltin koulu i Lojo, där Ingås finskspråkiga ungdomar går i högstadiet. Skolbyggnaden har problem med inomhusluften.
15.11.2018 - 11.00

Förslag: Bygg bara ett nytt skolhus

Svensk skolgång är inte en av de funktioner som föreslås bli placerade i Sjundeå svenska skolas lokaler efter att det nya skolbygget står klart.
13.11.2018 - 14.00

Olika boendeformer i samma hus

Raseborgs Sommarblomma är inget nytillskott i stadens flora, utan ett nytt tryggt boende nära service – antingen i egen bostad, på hyra eller i en samägd bostad.
15.9.2017 - 09.00

Chydenius bygger Villa Valio

Entreprenören Jan-Erik Chydenius utökar sitt imperium på Högbergsgatan. Efter ett nytt tomtförvärv vill han bygga bostadshuset Villa Valio.
28.4.2017 - 08.00

Kesoiltomtens planering inleds

9.3.2017 - 15.45

Ny station ger bättre beredskap

22.9.2016 - 08.00