Det finns många frågor om Norra hamnens framtid

6.11.2020 - 13.55 Premium

Nya naturum ska bli gemensamt naturcenter

8.5.2020 - 09.00

Stora planer för och invid Norra hamnen

8.5.2020 - 08.00 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Norra hamnen – vad händer nu?

Är två obebyggda tomter vid vattnet i Ekenäs en möjlighet eller blir de en tom förfulande fläck i stadsbilden?
13.3.2020 - 10.00 Premium

Byggfirman Mäenpää i konkurs

10.3.2020 - 11.58 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Knepigt i kommunerna

Alla kommuner vill och behöver utvecklas, gärna i samarbete med utomstående. Vägen från idé till förverkligat projekt är ändå både lång och snårig.
16.1.2020 - 19.30 Premium

Fyren växer fram enligt tidtabell

26.3.2019 - 10.00 Premium

Ägarna driver Knipan själva i år

26.3.2019 - 10.00 Premium

Affärslokaler i Port 19 blir bostäder

11.2.2019 - 12.00

Tält och bra byggare tryggar Fyrens tidtabell

23.1.2019 - 08.00 Premium

Hamntorget fick ny gatuplan

24.10.2018 - 17.09

Bra läge för en timeout i Norra hamnen

21.6.2018 - 08.00

Marina Holmberg

Ledare: Norra hamnens saga som köpcenter är all

Raseborg får en liten del av handpenningen då byggbolaget inte vill bygga handelscenter i Norra hamnen. Nu ska stadens fokus ligga på att stödja och utveckla andra områden för företagsetableringar.
20.6.2018 - 16.48

Insändare: Var är pengarna?

Vi är många i Raseborg som önskar få klarare upplysningar i detta ärende.
19.6.2018 - 05.55

Fyren ska leda matgästerna rätt

17.5.2018 - 06.01

Nu rivs magasinet – nybyggnation i vår

20.12.2017 - 15.00

Staden vill ha anbud på skötseln av gästhamnen

25.10.2017 - 11.26

Legoavtal för tomt i Norra hamnen godkändes

17.10.2017 - 10.56

Besvär mot köpcenter i Norra hamnen avslogs

25.9.2017 - 10.44