Bra läge för en timeout i Norra hamnen

21.6.2018 - 08.00

Marina Holmberg

Ledare: Norra hamnens saga som köpcenter är all

Raseborg får en liten del av handpenningen då byggbolaget inte vill bygga handelscenter i Norra hamnen. Nu ska stadens fokus ligga på att stödja och utveckla andra områden för företagsetableringar.
20.6.2018 - 16.48

Insändare: Var är pengarna?

Vi är många i Raseborg som önskar få klarare upplysningar i detta ärende.
19.6.2018 - 05.55

Fyren ska leda matgästerna rätt

17.5.2018 - 06.01

Nu rivs magasinet – nybyggnation i vår

20.12.2017 - 15.00

Staden vill ha anbud på skötseln av gästhamnen

Det nuvarande skötselavtalet för Ekenäs gästhamn går ut efter denna säsong. Ett nytt avtal för säsongerna 2018–2022 ska nu förhandlas fram.
25.10.2017 - 12.25

Legoavtal för tomt i Norra hamnen godkändes

Raseborgs stadsstyrelse godkände i går utkastet till jordlegoavtal för Hamntorget i Norra hamnen i Ekenäs.
17.10.2017 - 11.33

Besvär mot köpcenter i Norra hamnen avslogs

Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat besvären mot det planerade köpcentret Pier 25 i Norra hamnen i Ekenäs.
25.9.2017 - 11.10

Insändare: Sen lågkonjunktur för Tanzer

Hur kunde kranen få stå vidöppen då staden samtidigt måste genomföra hårda besparingar på skola och omsorg?
15.9.2017 - 05.50

Insändare: Markplaneringslogiken övergår förståndet

Banne mig, jag tror att det är fråga om politik.
28.7.2017 - 05.55

Fritt fram söka rivningslov för hamnmagasinet

Med sitt beslut i onsdags har planläggningsnämnden banat väg för att ett rivningslov för magasinet i Norra hamnen kan sökas.
1.6.2017 - 16.00

Nylund får arrendera i Norra hamnen

Stadsstyrelsen godkände som väntat förslaget att låta Tom Nylunds bolag Opportunito arrendera för att bebygga det så kallade Hamntorget i Norra hamnen i Ekenäs.
11.4.2017 - 10.21

Staden står fast vid sin syn på hamnmagasinet

I måndags fick stadsstyrelsen en lägesrapport om hamnmagasinet i Norra hamnen. Frågan är aktuell därför att staden vill riva byggnaden medan hyresgästerna vill vara kvar.
31.3.2017 - 10.04

Stadsstyrelsen ska diskutera hamnmagasinet

I kväll tar stadsstyrelsen frågan om det rivningshotade magasinet i Norra hamnen upp till behandling – åtminstone i någon form.
27.3.2017 - 14.44

Ännu inga bryggor till Norra hamnen

Mäenpääs två bryggor i Norra hamnen byggs först våren 2018. Det betyder att staden två bryggor också måste vänta. Den ursprungliga planen var att anlägga stadens bryggor till denna säsong.
22.3.2017 - 16.32

Stadsstyrelsen vill riva krogmagasin i Norra hamnen

Fastigheten med hamnmagasinet som Number one verkat i ska utannonseras för arrendering. Dessutom vill stadsstyrelsen i Raseborg att själva magasinet rivs och en ny byggnad uppförs. Det vill inte museimyndigheterna.
24.1.2017 - 14.05

Sanering i Norra hamnen håller budgeten

Saneringen av drygt 6 000 ton jord vid bostadsbyggena i Norra hamnen har kostat staden knappa 260 000 euro. Kostnaderna följer uppskattningen för i år, men kan öka 2017.
22.11.2016 - 11.10

Insändare: Satsa nu på Björknäs!

Där skulle finnas all behövlig potential för att få området attraktivt, fint och fungerande.
15.10.2016 - 05.45

Insändare: Lägg ner, Tanzers påse är tom

17.9.2016 - 05.50