WWF siktar på bättre vatten i väst

WWF förbereder ett nytt projekt för att minska utsläpp från jordbruket i vattendrag. Tilltänkta målområden är Sjundeå å och Ingå å.
28.8.2018 - 16.00

Unik skog i norra Sjundeå fredas

Ett stycke öster om Övitsbyvägen i norra Sjundeå finns ett stycke väl dold naturskatt. Skogsmarken är Sjundeås nyaste naturskyddsområde.
11.8.2018 - 14.00

Naturskyddsförbund överklagar vargdispens i Snappertuna

Finlands naturskyddsförbund har lämnat in en ansökan till Helsingfors förvaltningsdomstol om att dra tillbaka dispensen för att fälla en varg i Snappertuna.
6.7.2018 - 14.41

Frivilliga röjer lekplatser för öring

Viktiga lekplatser för öringen i Ingarskila å rustas upp på talko. Till projektet hör röjning, uppluckring av bottnen och tillägg av nytt grus.
4.8.2017 - 12.00

Viktiga livsmiljöer återställs i Furuvik

Förra veckan inleddes ett unikt och omfattande projekt på Furuviks naturskyddsområde. Skog ska gallras och sandmiljöer ska restaureras för att gynna utrotningshotade arter.
4.7.2017 - 06.30

John-Erik Jansén

Ledare: Vad ska Ramsholmen vara?

Murknande trädstammar är viktiga beståndsdelar i den biologiska mångfalden, men de sönderfallande stammarna ger sällan några upphöjda estetiska upplevelser. Ändå ingår de självklart i en levande urskogs eviga kretslopp.
12.4.2017 - 19.00

"Inga grunder för att fälla varg"

4.1.2017 - 14.53

"De får gräva så mycket de vill bara de skyddar eken"

Ulf Heinström är bestört. Trots att han gett grönt ljus för att gräva ner kablar på sin mark på andra sidan vägen från den fridlysta eken på Täktervägen ska ett omfattande borrningsprojekt äga rum under eken.
13.10.2016 - 08.00

Utvidgat naturskydd till havs oroar i Hangö

22.9.2016 - 07.20

Bortom gränsen väntar parkens lugn

6.7.2016 - 07.00

Hasselbuskar ska skyddas

22.3.2016 - 11.12