natur
»

Naturskyddsförbundet premierar Solja Kvarnström och Hangö miljöförening

Finlands naturskyddsförbund premierar Hangö miljöförening som årets förening. Solja Kvarnström, ordföranden för Raseborgs natur, är årets frivilliga.
27.12.2019 - 17.00

THL: Blågröna alger och vibriobakterier gillar varmt väder

Institutet för hälsa och välfärd uppmanar badsträndernas besökare att kolla vattenkvaliteten innan de börjar simma.
24.7.2019 - 10.39

Lågt grundvatten i västra och södra Finland – läget blir inte bättre förrän i höst

Värmeböljan väntas hålla i sig de närmaste veckorna och därför förväntas grundvattennivåerna bli allt lägre.
22.7.2019 - 12.01

Själö öppnar sin historia – från hästens liv till spetälskesjukhus

21.7.2019 - 08.35 Premium

Mumin ska rädda Östersjön genom massiv kampanj

20.7.2019 - 17.22 Premium

Jättebalsaminer behöver avlägsnas regelbundet

10.7.2019 - 14.00 Premium

I dag: Miljö, natur och Putte

Jag saknade klara ställningstaganden för att trygga Finlands miljö och natur i valkampanjen.
18.4.2019 - 06.10 Premium

insändare: Riskera inte Tulluddens unika naturvärde

Jag hoppas verkligen att stadens politiker och tjänstemän tänker efter grundligt innan tunga skogsmaskiner släpps in på den smala och sköra naturremsa som man lyckats bevara.
18.4.2019 - 05.56

I dag: Vem bryr sig om Östersjön?

Blågrönalgerna är bland de äldsta levande organismerna på vårt jordklot; man har hittat fossil som är 3,5 miljarder år gamla.
9.10.2018 - 06.10

I dag: Den sjätte vågen

Som ett första steg kan du acceptera fakta och glömma falsariet om en jungfrulig finländsk natur.
26.6.2018 - 06.10

Insändare: Naturskövling på Hangö udd

Detta är inte någon lekplats där stora pojkar ska leka med skogsmaskiner utan vårt hem som vi vill hålla naturnära och vackert.
8.12.2017 - 05.50

Frivilliga röjer lekplatser för öring

Viktiga lekplatser för öringen i Ingarskila å rustas upp på talko. Till projektet hör röjning, uppluckring av bottnen och tillägg av nytt grus.
4.8.2017 - 12.00

Stort jobb för att stoppa jättelokan

30.7.2017 - 10.02

Hilkka Olkinuora

I dag: Morjens, mårdhund!

Är jag grottkvinnan som dödar för sina barns hälsa och sitt revir, eller naturälskaren som vill arbeta för en bättre ekobalans?
25.7.2017 - 08.30

Han är en vild själ i en stilla kropp

19.7.2017 - 08.00

Scouten lär sig glömma egot

14.7.2017 - 14.00

Glatt och naturnära på Karaija

Skärgården är temat för Karaijas sommarutställning, ett tema som galleristen Maarit Lassila finner speciellt viktigt när Finland fyller 100 år.
30.6.2017 - 17.02

Ramsholmen diskuterades


27.6.2017 - 14.48

Snyggare stränder på söndag

19.5.2017 - 08.01