museer
»

Väderkvarn och snickarstuga: se vad lokala museer får stöd för

Fyra lokala museer delar på 23 500 euro i understöd av Museiverket.
3.4.2019 - 14.00 Premium

Marina Holmberg

Ledare: Fler museer ger synergier

Samarbetet mellan privata aktörer och staden gynnar alla. Privata pengar bidrar till rikt kulturliv i Västnyland.
21.1.2019 - 19.22 Premium

Ny utställning fokuserar på postens betydelse i Degerby

Degerby Igors nya utställning handlar om posten och postbussen.
10.12.2018 - 09.00

Museerna samlar in lycka

Under den här dagen har åtminstone trettio museer i Finland samlat in lycka. Projektet fortgår och är ett led i museernas nutidsdokumentation.
12.10.2018 - 15.28

I dag: Museernas roll som platsmarknadsförare

Att släppa in kreativa entreprenörer på museiområdet är en möjlighet för att utveckla nya produkter.
4.9.2018 - 06.10

Lokala museer behöver nya krafter

Många lokala museer kämpar med sviktande arbetskraft och knappa resurser. Finlands hembygdsförbund hoppas på en större kommunal insats för bevarandet av den lokala historien.
4.1.2018 - 08.00

En tur genom Västnyland

9.12.2016 - 08.00

Temautställningar lockar publik

2.8.2016 - 09.00

Hamlets garderob står öppen för alla

2.8.2016 - 09.00

Frontmuseet vill knyta samman krafter

30.3.2016 - 08.00