Novias forskare vill få bort läkemedelsrester ur våra vattendrag

Nu ska yrkeshögskolan Novia kartlägga hur mycket läkemedelsrester det finns i de västnyländska vattnen. Forskarna utvecklar också ett material som kan suga upp läkemedlen.
29.4.2019 - 07.40

Ingå stöder vassbekämpning med 2 000 euro till – lovande resultat i fjol

Försöken att avlägsna biomassa ur Högbensjön och förbättra vattencirkulationen fick goda resultat i fjol. Nu stöder Ingå kommun en fortsättning av projektet med ytterligare 2 000 euro.
6.3.2019 - 13.00

Sjundeå betalar 60 000 om året för att öringen ska få bättre livsmiljö

Sjundeå kommun deltar i förbättringen av Sjundeå å med 60 000 euro om året fram till år 2024.
12.12.2018 - 08.00

Lättare hålla snyggt längs stigarna

20.12.2017 - 07.00

Plan ska gynna skydd av Svartån

En översiktsplan som täcker Svartåns tillrinningsområde är färdig. Hela Svartådalen granskades och ställen som lämpar sig för skyddszoner eller våtmarker samt objekt för natur- och landskapsvård kartlades.
24.7.2017 - 08.00

Manualen för havsområdets natur är här

Raseborgs miljöbyrå har i samarbete med Yrkeshögskolan Novia slutfört och presenterat projektet Havsmanualen. Manualen ger noggrannare information om kommunens havsmiljö och verktyg för att bevara den.
20.7.2017 - 11.00

Hagen–Ramsholmen har mindre plats för individer

4.4.2017 - 09.57

Havsmanualen kommer

13.4.2016 - 14.40