miljö
»

Luftkvaliteten i Kyrkslätt granskas

I Kyrkslätt börjar man mäta luftkvaliteten med hjälp av en flyttbar mätstation. Bland annat övervakas utsläppen från trafiken och på bostadsområden utsläpp som förorsakas av att man eldar med ved.
26.1.2019 - 10.00

Plast kan vara en last – ett nyårslöfte för att värna om miljön

Leona Böckerman vill byta ut små miljöbovar i sitt hem, köra mindre bil och fortsätta äta grönt.
8.1.2019 - 12.00 Premium

Så här firar du klimatsmart jul

21.12.2018 - 18.00

Lokal myndighet: Mer kalksten inte bra i bruksmiljö

Miljöbyrån i Raseborg anser att även en liten ökning av kalkstensbrytningen i Svartå kan orsaka oskäliga besvär.
18.11.2018 - 08.00

Inkeri håller Hangös stränder rena: "Sanningen är att det inte finns några rena stränder"

I flera år har Inkeri Pekkanen plockat skräp längs Hangös stränder. Men först i sommar insåg hon hur omfattande problemet är när hon började plocka cigarettfimpar. Nu har hon och hennes vänner städat bort över 10 000 fimpar från Hangös stränder.
15.11.2018 - 08.00 Premium

I dag: Vem bryr sig om Östersjön?

Blågrönalgerna är bland de äldsta levande organismerna på vårt jordklot; man har hittat fossil som är 3,5 miljarder år gamla.
9.10.2018 - 06.10

Sätt betyg på din närmiljö

5.10.2018 - 12.00

Marina Holmberg

Ledare: Överbliven mat ger ny business

Finländarna slänger årligen bort 450 miljoner kilo mat. Om drygt tio år ska mängden ha halverats.
14.9.2018 - 13.40

Insändare: Gips kan hjälpa Finska viken

Utredningarna visar att man gott kunde sprida ut gips på en halv miljon hektar av södra Finlands åkrar och på nästan 150 000 hektar av Finska vikens avrinningsområde.
28.8.2018 - 05.50

Östra hamnen blir lite renare

26.6.2018 - 16.00

I dag: Den sjätte vågen

Som ett första steg kan du acceptera fakta och glömma falsariet om en jungfrulig finländsk natur.
26.6.2018 - 06.10

Åprojekt i startgroparna i Snappertuna

21.6.2018 - 15.15

Raseborgs råttor har kartlagts

Hösten 2017 gjordes en råttkartläggning i Raseborg.
31.5.2018 - 15.00

Projekt Raseborgs å får 300 000 euro

Miljöministeriet beviljar Raseborgs miljöbyrås projekt Raseborgs å 300 000 euro inom ramen för ministeriets spetsprojekt inom vattenskyddet.
24.5.2018 - 12.47

Buskar bra för mångfalden

21.5.2018 - 08.00

Miljöchefen i Ingå fick vattenpris


30.4.2018 - 11.00

Orenat avloppsvatten rakt ut i Stadsfjärden

I Ekenäs har tusentals liter orenat avloppsvatten i repriser runnit ut i Stadsfjärden.
12.4.2018 - 13.08

Raseborgs ås tillstånd engagerar

Ett av den här regeringens spetsprojekt är konkreta åtgärder för havs- och vattenvård. Här har Raseborgs stads miljöbyrå sett en möjlighet att få finansiering för att förbättra tillståndet i havsvattnet utanför Raseborgs å.
6.4.2018 - 10.00

Bättre strand med mindre vass och mer sand

Cirka 1 300 ton sand har körts till Knipans strand i Ekenäs. Det är för att göra vattenkvaliteten bättre och förbättra badstranden överlag.
28.2.2018 - 08.20