Skolhus i Karis får inte rivas utan granskning

15.10.2020 - 17.00

Staden avbröt målningsarbete på föreningsgården i Österby

15.10.2020 - 14.30

Nämnd uppmanar staden avlägsna sjunken trålare

17.9.2020 - 17.00 Premium

Över 200 bygglov har beviljats i Raseborg hittills i år

20.8.2020 - 10.34

Nu får Fokushuset rivas

12.6.2020 - 18.00

Raseborgs å fick mer pengar – ny projektchef sökes

11.6.2020 - 15.00

Jordmassor får mellanlagras och sållas i Bäljars

14.5.2020 - 16.00

Miljö- och byggnadsnämnden diskuterade konstmuseum

18.4.2020 - 07.01

Nya planer för Gamla bastun smids

12.9.2019 - 18.00

Solgården flyttade till Kanaltorget

12.9.2019 - 16.00

Kalhyggesfritt skogsbruk förespråkas där det är möjligt

12.9.2019 - 11.00

Väinämöinen får ligga kvar i Skogby

17.5.2019 - 19.00

Kvinnoöns strandlinje modifierades

12.4.2019 - 13.00

Rasmin fick marktäktstillstånd på Tegelbacken

11.4.2019 - 18.00

Nämnder i Ingå och Raseborg emot centraliserade slamtransporter

11.4.2019 - 13.00 Premium

Tillstånd för ny avfallsstation och bygglov för hall

14.2.2019 - 16.00

Orenat avloppsvatten rakt ut i Stadsfjärden

12.4.2018 - 13.00

Wäinämöinen ingen miljörisk längre

12.2.2018 - 13.38

Muddring av Södra viken tickar vidare

18.1.2018 - 17.00