Solgården flyttade till Kanaltorget

12.9.2019 - 16.00

Kalhyggesfritt skogsbruk förespråkas där det är möjligt

12.9.2019 - 11.00

Väinämöinen får ligga kvar i Skogby

17.5.2019 - 19.00

Kvinnoöns strandlinje modifierades

Då miljö- och byggnadsnämnden möttes i onsdags fanns två utlåtanden om Fjärdskär i Snappertuna skärgård på agendan, dels byggnadssidans utlåtande, dels miljövårdsmyndigheternas.
12.4.2019 - 13.00

Rasmin fick marktäktstillstånd på Tegelbacken

Ab Rasmin Oy har beviljats tillstånd att fortsätta ta sand och grus på Tegelbacken i Ekenäs.
11.4.2019 - 18.00

Nämnder i Ingå och Raseborg emot centraliserade slamtransporter

11.4.2019 - 13.00 Premium

Tillstånd för ny avfallsstation och bygglov för hall

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg har beviljat det kommunala avfallsbolaget Rosk'n Roll miljötillstånd för en ny avfallsstation. Raaseporin Murskaus fick bygglov för en hall. Båda finns i Horsbäck.
14.2.2019 - 16.00

Orenat avloppsvatten rakt ut i Stadsfjärden

I Ekenäs har tusentals liter orenat avloppsvatten i repriser runnit ut i Stadsfjärden.
12.4.2018 - 13.00

Wäinämöinen ingen miljörisk längre

På onsdag diskuterar Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd en riktig långkörare – nämligen den forna restaurangbåten m/s Wäinämöinen.
12.2.2018 - 13.38

Muddring av Södra viken tickar vidare

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg bedömer att Södra viken i Ekenäs kan muddras – trots exceptionella miljövärden för det omgivande havsområdet.
18.1.2018 - 17.00

Ingen bilbana på åker i Pojo

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg har avslagit en ansökan om tillstånd att få övningsköra på en åker i Elimo i Pojo. Det krävs miljötillstånd för sådan verksamhet.
18.1.2018 - 13.40

Lov att riva gamla sjöbevakningsstationen på Baggö gavs

Följande lov har beviljats av byggnadstillsyningsmän, tillståndsarkitekter och fasadsynemän:
21.10.2017 - 14.00

Miljö- och täkttaxor justerades

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg har fastställt nya taxor för ärenden som avgörs av miljövårdsmyndigheterna samt taxor för täkttillstånd.
20.10.2017 - 14.11

Miljöinspektör och tillståndsberedare önskas

Miljö- och byggnämnden godkände i onsdags ett budgetförslag som ligger inom ramarna för stadens budgetstrategi.
14.9.2017 - 15.59

"Besvär mot sommarkök saknar grund"

Innehavarna av en fastighet i Skuru i Pojo bör avlägsna det 25 kvadratmeter stora sommarkök som paret olovligt byggt.
14.9.2017 - 15.39

Tidsfrist för rivning av hus godkändes

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg beslöt i onsdags (13.9) att förlänga tidsfristen för ett rivningsdömt hus i Rösund i Snappertuna.
14.9.2017 - 14.52

Hot om vite i rivningsfall

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg möts den 13 september och har då en långkörare på agendan.
11.9.2017 - 18.00

Hus i Rösund bör rivas

En bostads- och en ekonomibyggnad i Rösund i Snappertuna bör rivas. Därtill bör en brunn på gården täckas över.
13.4.2017 - 15.08

Lov beviljade för trädfällning

Raseborgs stads ansvariga parkchef har godkänt en handfull ansökningar om att få fälla träd. Miljö- och byggnadsnämnden har antecknat besluten för kännedom.
13.4.2017 - 14.48