"Besvär mot sommarkök saknar grund"

Innehavarna av en fastighet i Skuru i Pojo bör avlägsna det 25 kvadratmeter stora sommarkök som paret olovligt byggt.
14.9.2017 - 15.41

Tidsfrist för rivning av hus godkändes

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg beslöt i onsdags (13.9) att förlänga tidsfristen för ett rivningsdömt hus i Rösund i Snappertuna.
14.9.2017 - 14.54

Hot om vite i rivningsfall

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg möts den 13 september och har då en långkörare på agendan.
11.9.2017 - 18.00

Hus i Rösund bör rivas

En bostads- och en ekonomibyggnad i Rösund i Snappertuna bör rivas. Därtill bör en brunn på gården täckas över.
13.4.2017 - 15.31

Lov beviljade för trädfällning

Raseborgs stads ansvariga parkchef har godkänt en handfull ansökningar om att få fälla träd. Miljö- och byggnadsnämnden har antecknat besluten för kännedom.
13.4.2017 - 14.58

Nämnd förordar muddring i Båthusfjärden

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg har av Regionförvaltningsverket i södra Finland ombetts ge ett utlåtande i ett muddringsärende vid fastigheten Brantklippan i Båthusfjärden på Skärlandet.
13.4.2017 - 13.46

Nämnden förordar miljötillstånd

Miljötillståndet för ett nytt stenbrott och ett stenkrosseri i Kvarnby i Sjundeå behandlas i nämnden på måndag.
27.1.2017 - 14.15

Nämnd föreslår att besvär mot mastlov avslås?

13.9.2016 - 09.00