miljö
»

Frivilliga röjer lekplatser för öring

Viktiga lekplatser för öringen i Ingarskila å rustas upp på talko. Till projektet hör röjning, uppluckring av bottnen och tillägg av nytt grus.
4.8.2017 - 12.00

Plan ska gynna skydd av Svartån

En översiktsplan som täcker Svartåns tillrinningsområde är färdig. Hela Svartådalen granskades och ställen som lämpar sig för skyddszoner eller våtmarker samt objekt för natur- och landskapsvård kartlades.
24.7.2017 - 08.00

Manualen för havsområdets natur är här

Raseborgs miljöbyrå har i samarbete med Yrkeshögskolan Novia slutfört och presenterat projektet Havsmanualen. Manualen ger noggrannare information om kommunens havsmiljö och verktyg för att bevara den.
20.7.2017 - 11.00

Katarina von Numers-Ekman

I dag: Turist bland soporna

Jag funderar på om det rena och prydliga kunde användas effektivare i marknadsföringen av Finland som resmål.
18.7.2017 - 05.05

Årets professor vill göra vetenskapen begriplig

Årets professor är en opinionsbildare som vill göra vetenskapen begriplig. Erik Bonsdorff talar om forskningen, samhället – och den gamla hemstaden Ekenäs där han efterlyser rappare tag.
4.7.2017 - 14.30

Raseborg får Nylands största privata naturskyddsområde

Nylands största frivilligt fredade privata naturskyddsområde har grundats i Raseborg. Området är 250 hektar stort. Skyddsobjekten inom METSO-handlingsplanen i södra Finland är i genomsnitt 10 hektar stora.
29.6.2017 - 14.00

"Inget olagligt i tillståndsprocessen"

22.6.2017 - 09.07

Hangö storsatsar på solpaneler

13.6.2017 - 10.08

Trimmade vyer vid Pumpviken

10.6.2017 - 12.00

Snyggare stränder på söndag

19.5.2017 - 08.01

Insändare: Att rota i det förflutna kunde kanske sätta ”hundhuvudet” på rätt kropp

Jag vill dock betona att planen bör läsas så att det som inte uttryckligen är tillåtet är absolut förbjudet.
16.5.2017 - 05.50

Missnöjda grannar på Mannerheimvägen


13.5.2017 - 15.20

Utdragen tvist aktuell igen i Bromarv

12.5.2017 - 12.00

Inga höga staket i Hangö

11.5.2017 - 15.13

Många vinner på Wasströms våtmark

4.5.2017 - 07.58

Insändare: Låt naturen råda på Ramsholmen och Hagen

Skyddsområdet har i första hand bildats för att skydda ett enastående naturområde och i andra hand för att trygga rekreationsmöjligheter.
3.5.2017 - 05.55

Oljebekämpningen rejält i underkant – oroväckande för vår skärgård

8.4.2017 - 08.56

Också naturprojekt lever på stödpengar

Naturfilmer för skolbruk och unik uggleforskning är två av naturprojekten som får stöd av Svenska kulturfonden.
7.4.2017 - 08.00

Hangö fortsätter kämpa för beredskap

5.4.2017 - 10.00