"Ingen risk för skada på husen på grund av godstrafiken"

11.12.2019 - 08.00

Moviator köper gamla stadshuset och socialkanslierna i Ekenäs

3.12.2019 - 14.34

Lojobor känsliga för skakningar från godstrafiken till Koverhar

14.11.2019 - 11.21

Marina Holmberg

Ledare: Hamnen har trumf på hand

Hamnbolaget Rauanheimo satsar i Koverhar. Det ska ses som en signal om en långsiktig etablering.
4.11.2019 - 19.30 Premium

Miljontals ton gods transporteras från Sibirien till Koverhar

1.11.2019 - 14.57 Premium

Koverhar bäddar för en global marknad – tusen fartyg ska anlöpa i hamnen årligen

22.5.2019 - 08.00 Premium

Ny operatör till Koverhar redan i år

15.1.2019 - 11.35 Premium

Aktörerna fattas men Koverhar är redo

29.11.2018 - 07.00 Premium

360 rör per dag skeppas ut från Koverhar

26.11.2018 - 14.07

Nord Stream 2 avancerar raskt, tusentals gasrör lagras i Koverhar

8.6.2018 - 14.00

"Det har varit lätt att komma till Hangö"

18.2.2018 - 13.00

Unik flytt från Koverhar

30.12.2017 - 15.00

Miljonkrav på högt uppsatta inom FN-steel

11.10.2017 - 16.17

Nu fylls Koverhar till bredden

26.9.2017 - 10.00

De bevarar minnet av stålet

28.7.2017 - 12.00

Masugnen får nytt liv i Casablanca

28.7.2017 - 12.00

Nord Stream hittade vrak och bombplan

16.5.2017 - 06.48

Gasrören snart i Koverhar

16.5.2017 - 06.48

Marina Holmberg

Ledare: Det rör på sig

Att Hangö är med och tävlar om nyetableringar är en positiv signal.
27.4.2017 - 18.02