Invånare klagade på avloppslukt – kommunen blev tvungen att anlita expert för att få bukt med problemet

Sjundeå kommun är tvungen att flytta på ett avsnitt av det avloppsrör som ligger vid Snarsvägen intill stamväg 51. Marken är privatägd och kommunen har inte fått rätt att använda området.
8.4.2019 - 13.30

Mörklagda gator irriterar invånare – ingen vet var felet ligger

Gatorna på Brännmalmen i Sjundeå ligger i mörker för tredje gången på kort tid. Ingen vet varför.
4.1.2019 - 11.00 Premium

Vattenrör läckte i Gamla stan

Ett vattenrör sprang läck i ändan av Linvävaregatan i Gamla stan i Ekenäs. Läckan är reparerad men anslutningen ska förnyas helt inom kort.
5.9.2018 - 16.47

Kan Ekenäs Energi och Raseborgs Vatten dra nytta av varandra?

På initiativ av stadsdirektör Ragnar Lundqvist kommer staden att göra en utredning om möjlighet till utökat samarbete eller en möjlig fusionering av affärsverket Raseborgs Vatten med aktiebolaget Ekenäs Energi Ab.
2.10.2017 - 12.11

Nu ansöker man om pengar för skärgårdshamnen

Tekniska nämnden beslutar att staden Raseborg tillsammans med Bromarv Byaråd och Bromarf Västra Fiskargille utarbetar en ansökan om bidrag från Pomoväst för muddringen och byggande av kajen i Bromarv skärgårdshamn och att staden fungerar som partner för projektet.
25.1.2017 - 17.00

Rampen i Norra hamnen får pengar

Rampen i Norra hamnen får pengar i stället för den nya rampen i Jägarbacken.
25.1.2017 - 16.15

Miljoninvestering för vatten hänger över Pickala

7.10.2016 - 08.00