Bromarvhemmet och Villa Ormnäs såldes

Raseborg säljer två karakteristiska byggnader.
15.1.2019 - 10.41

Marina Holmberg

Ledare: Strama tyglar i kommunerna

Skolor slukar mycket pengar, men investeringarna behövs för att locka nya invånare.
17.12.2018 - 19.25

Marina Holmberg

Ledare: Ny ägare kan ge ny verksamhet

Det är ingen förlust för Raseborg att staden vill sälja stadshuset i Ekenäs. Beslutet är ett bevis på en medvetenhet hos politikerna att pengar ska satsas på verksamhet som gynnar invånarna.
22.11.2018 - 19.30

Lyfter upp kulturen - instiftar nytt pris

Sjundeå kommun börjar uppmärksamma kultursektorn med ett årligt pris.
22.11.2018 - 10.00

Politiker vill inte skära i stöd - ökade utgifterna i Kyrkslätts budget med 300 000 euro

Fullmäktigegrupperna i Kyrkslätt förhandlade under veckoslutet om nästa års budget. Politikerna vill inte slopa stödet för anhörigvård, Kyrkslättstillägget till hemvårdsstöd eller försöket med gratis dagvård.
21.11.2018 - 13.00

Ingå har det bra men svårare år väntar

Ingås ekonomi står på god grund men de följande åren för med sig stora utmaningar för ekonomin. – Vi ska inte lura oss för vi har en investeringsskuld, säger kommundirektör Robert Nyman.
2.11.2018 - 14.00

Ingen livlig debatt om höjda arvoden

När Hangöfullmäktige behandlade de förtroendevaldas arvoden blev diskussionen inte lång.
13.9.2018 - 08.00

Flera kommunanställda i regionen kan ha fått för låg lön

Finska Yle berättade den 20 augusti att det betalats för lite lön till tusentals kommunalt anställda under flera år. Detta har även skett i åtminstone Raseborg Ingå och Sjundeå.
2.9.2018 - 08.59

14 vill bli utvecklingschef i Raseborg

Bland de sökande finns Agneta Evers, som i dag är anställd av Hangö stad som projektchef för Koverharområdet.Ansökningstiden gick ut, i dag, fredag, klockan 16.
31.8.2018 - 17.46

Hangö hyreshus ansöker om företagssanering

Minskad efterfrågan på hyresbostäder gör att bolaget Hangö hyreshus har svårt att amortera sina lån.
26.8.2018 - 08.00

Haglund vald till byggnadsinspektör

Byggmästare Peter Haglund har valts till tillståndsberedare/byggnadsinspektör i Raseborg.
16.8.2018 - 12.42

Niemi vill se p-avgifter i Hangö

12.8.2018 - 11.00

Marina Holmberg

Ledare: Norra hamnens saga som köpcenter är all

Raseborg får en liten del av handpenningen då byggbolaget inte vill bygga handelscenter i Norra hamnen. Nu ska stadens fokus ligga på att stödja och utveckla andra områden för företagsetableringar.
20.6.2018 - 16.48

Vandringsstigen kom på villovägar

16.6.2018 - 14.00

Marina Holmberg

Ledare: Fel ordning i Raseborg

Efter ett halvt år av politiska krumbukter utsågs Raseborgs ungdomssekreterare Fredrika Åkerö till den nya tjänsten som utvecklingschef från och med den 1 januari 2017 för två år.
14.6.2018 - 19.00

Bussturer och markköp godkändes

Ungdomsfullmäktige var drygt representerat vid Sjundeå kommunfullmäktige i måndags .
28.5.2018 - 21.02

Underfarten till justitiekanslern

Fullmäktigeledamoten Rolf Nyström (Obundna) har lämnat in ett klagomål till justitiekanslern. Han anser att stadsstyrelsen handlat lagstridigt då man inte granskat fullmäktiges beslut från 6.3 beträffande planen för underfarten vid Korsmansgatan.
13.4.2018 - 13.22

Resersättning för politiker utreds

Ekonomiska faktorer borde inte utgöra ett hinder för unga studerande att delta i den kommunala politiken. Det anser stadsstyrelsen i Hangö och vill nu utreda reseersättningar mera ingående.
16.3.2018 - 18.00

Thomas Sundström

Ledare: Ingå gav Nyman ett starkt mandat

Ett brett stöd i valet ger Ingås nya kommundirektör en trygg grund att stå på. Trots det har Robert Nyman stora skor att fylla.
16.3.2018 - 12.22