Smidigare utan papper

I måndags tvingades Raseborgs stadsfullmäktige skjuta fram sitt möte med en vecka. Det var indirekt resultatet av att staden ännu inte förverkligat ett fullmäktigebeslut från i fjol om pappersfria möten.
20.9.2019 - 14.09 Premium

Ekholm svarar på kritiken

Stadsstyrelsen ordförande i Hangö, Torbjörn Ekholm, är på onsdag oförstående till händelseförloppet kring stadsstyrelsens informella möte.
18.9.2019 - 11.34 Premium

Insändare: Raseborgsryktena surrar

Har våra tjänstemän och politiker i Raseborg så dålig koll på verkligheten att ett styrelsebeslut blir domstolsärende? Ja, tyvärr. När hände det senast? Vems är felet? De hundratals som protesterat eller de, en handfull, som bestämmer?
26.4.2019 - 15.00

Marina Holmberg

Ledare: Lyssna på myndigheterna

Regionförvaltningsverket uppmanar Raseborg att följa lagen om skoltransport. Staden vägrar, man väntar hellre på domstolens beslut.
4.3.2019 - 19.26 Premium

Bromarvhemmet och Villa Ormnäs såldes

Raseborg säljer två karakteristiska byggnader.
15.1.2019 - 10.41

Marina Holmberg

Ledare: Strama tyglar i kommunerna

Skolor slukar mycket pengar, men investeringarna behövs för att locka nya invånare.
17.12.2018 - 19.25

Marina Holmberg

Ledare: Ny ägare kan ge ny verksamhet

Det är ingen förlust för Raseborg att staden vill sälja stadshuset i Ekenäs. Beslutet är ett bevis på en medvetenhet hos politikerna att pengar ska satsas på verksamhet som gynnar invånarna.
22.11.2018 - 19.30

Lyfter upp kulturen - instiftar nytt pris

Sjundeå kommun börjar uppmärksamma kultursektorn med ett årligt pris.
22.11.2018 - 10.00

Politiker vill inte skära i stöd - ökade utgifterna i Kyrkslätts budget med 300 000 euro

Fullmäktigegrupperna i Kyrkslätt förhandlade under veckoslutet om nästa års budget. Politikerna vill inte slopa stödet för anhörigvård, Kyrkslättstillägget till hemvårdsstöd eller försöket med gratis dagvård.
21.11.2018 - 13.00

Ingå har det bra men svårare år väntar

Ingås ekonomi står på god grund men de följande åren för med sig stora utmaningar för ekonomin. – Vi ska inte lura oss för vi har en investeringsskuld, säger kommundirektör Robert Nyman.
2.11.2018 - 14.00

Ingen livlig debatt om höjda arvoden

När Hangöfullmäktige behandlade de förtroendevaldas arvoden blev diskussionen inte lång.
13.9.2018 - 08.00

Flera kommunanställda i regionen kan ha fått för låg lön

Finska Yle berättade den 20 augusti att det betalats för lite lön till tusentals kommunalt anställda under flera år. Detta har även skett i åtminstone Raseborg Ingå och Sjundeå.
2.9.2018 - 08.59

14 vill bli utvecklingschef i Raseborg

Bland de sökande finns Agneta Evers, som i dag är anställd av Hangö stad som projektchef för Koverharområdet.Ansökningstiden gick ut, i dag, fredag, klockan 16.
31.8.2018 - 17.46

Hangö hyreshus ansöker om företagssanering

Minskad efterfrågan på hyresbostäder gör att bolaget Hangö hyreshus har svårt att amortera sina lån.
26.8.2018 - 08.00

Haglund vald till byggnadsinspektör

Byggmästare Peter Haglund har valts till tillståndsberedare/byggnadsinspektör i Raseborg.
16.8.2018 - 12.42

Niemi vill se p-avgifter i Hangö

12.8.2018 - 11.00

Marina Holmberg

Ledare: Norra hamnens saga som köpcenter är all

Raseborg får en liten del av handpenningen då byggbolaget inte vill bygga handelscenter i Norra hamnen. Nu ska stadens fokus ligga på att stödja och utveckla andra områden för företagsetableringar.
20.6.2018 - 16.48

Vandringsstigen kom på villovägar

16.6.2018 - 14.00

Marina Holmberg

Ledare: Fel ordning i Raseborg

Efter ett halvt år av politiska krumbukter utsågs Raseborgs ungdomssekreterare Fredrika Åkerö till den nya tjänsten som utvecklingschef från och med den 1 januari 2017 för två år.
14.6.2018 - 19.00