Flera kommunanställda i regionen kan ha fått för låg lön

Finska Yle berättade den 20 augusti att det betalats för lite lön till tusentals kommunalt anställda under flera år. Detta har även skett i åtminstone Raseborg Ingå och Sjundeå.
2.9.2018 - 08.59

14 vill bli utvecklingschef i Raseborg

Bland de sökande finns Agneta Evers, som i dag är anställd av Hangö stad som projektchef för Koverharområdet.Ansökningstiden gick ut, i dag, fredag, klockan 16.
31.8.2018 - 17.46

Hangö hyreshus ansöker om företagssanering

Minskad efterfrågan på hyresbostäder gör att bolaget Hangö hyreshus har svårt att amortera sina lån.
26.8.2018 - 08.00

Haglund vald till byggnadsinspektör

Byggmästare Peter Haglund har valts till tillståndsberedare/byggnadsinspektör i Raseborg.
16.8.2018 - 12.42

Niemi vill se p-avgifter i Hangö

12.8.2018 - 11.00

Marina Holmberg

Ledare: Norra hamnens saga som köpcenter är all

Raseborg får en liten del av handpenningen då byggbolaget inte vill bygga handelscenter i Norra hamnen. Nu ska stadens fokus ligga på att stödja och utveckla andra områden för företagsetableringar.
20.6.2018 - 16.48

Vandringsstigen kom på villovägar

16.6.2018 - 14.00

Marina Holmberg

Ledare: Fel ordning i Raseborg

Efter ett halvt år av politiska krumbukter utsågs Raseborgs ungdomssekreterare Fredrika Åkerö till den nya tjänsten som utvecklingschef från och med den 1 januari 2017 för två år.
14.6.2018 - 19.00

Bussturer och markköp godkändes

Ungdomsfullmäktige var drygt representerat vid Sjundeå kommunfullmäktige i måndags .
28.5.2018 - 21.02

Underfarten till justitiekanslern

Fullmäktigeledamoten Rolf Nyström (Obundna) har lämnat in ett klagomål till justitiekanslern. Han anser att stadsstyrelsen handlat lagstridigt då man inte granskat fullmäktiges beslut från 6.3 beträffande planen för underfarten vid Korsmansgatan.
13.4.2018 - 13.22

Resersättning för politiker utreds

Ekonomiska faktorer borde inte utgöra ett hinder för unga studerande att delta i den kommunala politiken. Det anser stadsstyrelsen i Hangö och vill nu utreda reseersättningar mera ingående.
16.3.2018 - 18.00

Thomas Sundström

Ledare: Ingå gav Nyman ett starkt mandat

Ett brett stöd i valet ger Ingås nya kommundirektör en trygg grund att stå på. Trots det har Robert Nyman stora skor att fylla.
16.3.2018 - 12.22

Mira Strandberg

Ledare: Skolbeslut redan fattat

Sjundeå ska i snabb takt fatta beslut om hur många skolor kommunen i framtiden ska ha – tre som i dag eller bara två.
13.3.2018 - 17.17

Beslut om Drottningberg står fast

En omröstning krävdes, men stadsstyrelsen håller fast vid sin linje och ger Regatta Resorts rätt att skjuta upp byggstarten på Drottningberg.
13.3.2018 - 10.45

Ser fram emot mångsidigt jobb

Ingås nya tekniska chef känner till både byggbranschen och den kommunala sektorn.
21.2.2018 - 15.32

Haglund trivs i Sjundeå

Kundservice är det som lockade Peter Haglund till jobbet som byggnadsinspektör i Sjundeå.
20.2.2018 - 15.08

Småbåtsavgifterna upprör ännu

3.2.2018 - 13.00

Nya rättelseyrkanden på Havsgatans status

Stadsstyrelsen har fått två nya rättelseyrkanden på Havsgatans status. Styrelsen ville förkasta båda med motiveringen att allt gått rätt till. Det ena yrkandet skall ändå utredas noggrannare.
2.2.2018 - 15.00

Rättelseyrkande mot Drottningberg

Eero Koli (obunden) har lämnat in ett rättelseyrkande mot stadsstyrelsens beslut från 15 januari att bevilja tidsfrist för byggandet på Drottningberg.
31.1.2018 - 13.34