Hundklubb får hyra, inte köpa mark

Hundklubben Canidae ville köpa den skolningsplan som föreningen hyr av kommunen i Västankvarn. Styrelsen vill hellre fortsätta arrendera.
16.8.2017 - 11.00

Äldres behov gås till mötes i Ingå

Hemvården i Ingå kräver allt mer. Såväl besöksantalet som tiden för besöken har ökat märkbart. För att möta behoven tillsätts nu två nya tjänster.
30.6.2017 - 18.58

Vandringsled blir verklighet i Ingå

Ingå kommun får en ny vandringsled på området mellan Gripans och Grönkulla.
30.6.2017 - 11.38

Rätt mycket går på svenska i Sjundeå

Servicen i Sjundeå har kartlagts ur språksynvinkel. På varje avdelning finns åtminstone en del av materialet på båda språken.
16.5.2017 - 17.15

SDP lämnade förhandlingsbordet i Raseborg

Raseborgs Socialdemokrater avbröt söndagskvällens förhandlingar med SFP om fördelningen av ordförandeposterna efter kommunalvalet.
8.5.2017 - 09.33

Sjundeå startar ungdomsfullmäktige

Ett helt nytt organ ser dagens ljus i Sjundeå i år. Avsikten är att planerna för ett ungdomsfullmäktige godkänns i fullmäktige i juni.
5.5.2017 - 18.00

Fenomenet flyttar fem år i förtid

28.4.2017 - 08.01

Marina Holmberg

Ledare: Vem har makten?

Flera västnyländska kommuner har valt en friare koppling mellan fullmäktige och nämnderna. Det här kan bli problematiskt om inte besluten är väl förankrade i båda organen.
20.4.2017 - 18.02

Styrelsen tar ställning till mindre nämnder

20.4.2017 - 08.00

Fullmäktiges roll försvagas i Raseborg

13.4.2017 - 17.01

Raseborgare mer missnöjda än förr

27.3.2017 - 13.39

Ingå har mest livskraft i Västnyland

Ingå är livskraftigast av de västnyländska kommunerna, enligt en undersökning som gjorts av kommunexperter.
20.3.2017 - 12.25

"Minska på planeringsraseriet"

Kollektivtrafik, hälsovården och planering är frågor som tre väljare i Sjundeå lyfter fram inför kommunalvalet. Och närdemokratin ska bevaras.
15.3.2017 - 07.00

Också busslinjerna måste bli bättre

Medlemskap i Helsingforsregionens trafik (HRT) är inte i sig tillräckligt för att förbättra kollektivtrafiken i Sjundeå, anser kommunalvalskandidater. Och skolfrågan i Sjundeå, den är ingen enkel ekvation.
15.3.2017 - 07.00

HFD förkastade Hakkarainens besvär

Raseborg agerade rätt då man sade upp Jyrki Hakkarainen.
13.3.2017 - 17.00

Pliktkänsla får de flesta att ställa upp

25.2.2017 - 13.00

Västnyländska kommundirektörer protesterar mot ny landskapslag

Tjugotvå stads- och kommundirektörer från Nyland har undertecknat en gemensam deklaration mot utkastet till ny landskapslag. Bland undertecknarna finns Hangös, Raseborgs, Ingås, Sjundeås, Lojos och Kyrkslätts direktörer.
21.2.2017 - 14.39

Marina Holmberg

Ledare: Vinst för Raseborg

Så gott som alla har varit nöjda med det jobb Tom Simola startat i Raseborg. Det uttalade stödet är en bra grund för en fortsatt utveckling av staden.
16.2.2017 - 18.15

Raseborg behövde inte börja från noll

– Det drogs många lättnades suckar i går, bland annat av mig. Vi besparades från ett arbetsamt halvår. Vi har gudinog jobb tillräckligt framför oss ändå,
15.2.2017 - 09.20