Marina Holmberg

Ledare: Vem har makten?

Flera västnyländska kommuner har valt en friare koppling mellan fullmäktige och nämnderna. Det här kan bli problematiskt om inte besluten är väl förankrade i båda organen.
20.4.2017 - 18.02

Styrelsen tar ställning till mindre nämnder

20.4.2017 - 08.00

Fullmäktiges roll försvagas i Raseborg

13.4.2017 - 17.01

Raseborgare mer missnöjda än förr

27.3.2017 - 13.39

Ingå har mest livskraft i Västnyland

Ingå är livskraftigast av de västnyländska kommunerna, enligt en undersökning som gjorts av kommunexperter.
20.3.2017 - 12.25

"Minska på planeringsraseriet"

Kollektivtrafik, hälsovården och planering är frågor som tre väljare i Sjundeå lyfter fram inför kommunalvalet. Och närdemokratin ska bevaras.
15.3.2017 - 07.00

Också busslinjerna måste bli bättre

Medlemskap i Helsingforsregionens trafik (HRT) är inte i sig tillräckligt för att förbättra kollektivtrafiken i Sjundeå, anser kommunalvalskandidater. Och skolfrågan i Sjundeå, den är ingen enkel ekvation.
15.3.2017 - 07.00

HFD förkastade Hakkarainens besvär

Raseborg agerade rätt då man sade upp Jyrki Hakkarainen.
13.3.2017 - 17.00

Pliktkänsla får de flesta att ställa upp

25.2.2017 - 13.00

Västnyländska kommundirektörer protesterar mot ny landskapslag

Tjugotvå stads- och kommundirektörer från Nyland har undertecknat en gemensam deklaration mot utkastet till ny landskapslag. Bland undertecknarna finns Hangös, Raseborgs, Ingås, Sjundeås, Lojos och Kyrkslätts direktörer.
21.2.2017 - 14.39

Marina Holmberg

Ledare: Vinst för Raseborg

Så gott som alla har varit nöjda med det jobb Tom Simola startat i Raseborg. Det uttalade stödet är en bra grund för en fortsatt utveckling av staden.
16.2.2017 - 18.15

Raseborg behövde inte börja från noll

– Det drogs många lättnades suckar i går, bland annat av mig. Vi besparades från ett arbetsamt halvår. Vi har gudinog jobb tillräckligt framför oss ändå,
15.2.2017 - 09.20

Marina Holmberg

Ledare: På rätt väg för företagen

Små ljusningar skymtar i ekonomin. Och Raseborg får bättre betyg av företagen nu än för två år sedan.
13.2.2017 - 18.50

Ingå ser mot sommaren

En brygga för kanoter och roddbåtar, ett fågeltorn och mera djur som betar. Det är några av Ingås planer för sommarsäsongen.
12.2.2017 - 10.05

Fullmäktige väljer Salos nya direktör på måndag

På måndag kväll klarnar det om Raseborgs stadsdirektör Tom Simola väljs till ny stadsdirektör i Salo.
12.2.2017 - 09.03

Kärkkäinen vald till fritidschef

Stadsstyrelsen har valt magistern i idrottsvetenskaper Reino Kärkkäinen till fritidschef i Raseborg.
7.2.2017 - 08.34

Simola fortfarande aktuell för Salo

Stadsstyrelsen i Salo för inte fram något förslag på vem som ska väljas till stadsdirektör.
6.2.2017 - 19.53

Marina Holmberg

Ledare: Kvistigt i Hangö

På söndag samlas fullmäktige till ett extra möte. Det är många aspekter som måste vägas in då man ska besluta om man anför besvär eller inte.
26.1.2017 - 17.37

Nu ansöker man om pengar för skärgårdshamnen

Tekniska nämnden beslutar att staden Raseborg tillsammans med Bromarv Byaråd och Bromarf Västra Fiskargille utarbetar en ansökan om bidrag från Pomoväst för muddringen och byggande av kajen i Bromarv skärgårdshamn och att staden fungerar som partner för projektet.
25.1.2017 - 17.00